Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach

Kierownik projektu: Jakub Deda

Politechnika Warszawska

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Warszawa

Data otwarcia: 2019-09-15

Streszczenie projektu

Egzoszkielet kończyn dolnych dla zdrowego człowieka musi posiadać zespół cech, które są trudne do uzyskania jako całość. Z jednej strony układ powinien się odznaczać niską masą, a z drugiej przenosić duże obciążenia dynamiczne. Kolejnymi wydawałoby się wykluczającymi się cechami są prostota konstrukcji i możliwość odwzorowania skomplikowanych ruchów człowieka lub też niska energochłonność i długi czas pracy. Problem tych ostatnich może zostać rozwiązany przez zastosowanie adaptacyjnego systemu napędzania, który jest przedmiotem prowadzonych prac.
System ma w przypadku małego obciążenia powodować, że cylinder hydrauliczny nie będzie pracował w całym zakresie swojego skoku, co spowoduje mniejszy pobór mocy. W przypadku zwiększania się obciążenia układ ma płynnie zmieniać długość wykorzystywanego skoku tak, aby przy skrajnych położeniach konstrukcji i maksymalnym wysuwie tłoczyska maksymalne zakładane siły mogły być przeniesione.
W ramach projektu konieczne jest zbudowanie modelu takiego układu a następnie jego weryfikacja z wynikami badań stanowiskowych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.