Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083

Kierownik projektu: Daria Żuk

Akademia Morska w Gdyni

-

Gdynia

Data otwarcia: 2019-07-26

Streszczenie projektu

Celem projektu jest analiza właściwości wytrzymałościowych próbek wykonanych ze stopu aluminium AW5083. W ramach projektu wykonana zostanie analiza porównawcza wyników otrzymanych drogą doświadczalną oraz w rezultacie analizy wytrzymałościowej MES przeprowadzonej przy wykorzystaniu oprogramowania MSC.Software (Patran i Nastran). W ramach badań wykonane będą w warunkach laboratoryjnych statyczna próba rozciągania oraz próba zginania trójpunktowego. Następnie próby te zostaną zamodelowane w programie Patran. Wyniki badań zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie.

Publikacje

  1. D. Żuk, G. Hajdukiewicz, A comparative analysis of the results of a static tensile test using FEM modeling in MSC Patran , Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie brak danych, (2020) brak danych
  2. D. Żuk, G. Hajdukiewicz, Analysis of the convergence of the results of the three-point bending test using numerical modeling., Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering brak danych, (2020) brak danych
  3. Daria Żuk, Grzegorz Hajdukiewicz, Modeling of a Three-Point Bend Test of a Beam Made of AW 5083 Alloy, SCIENTIFIC JOURNAL of Gdynia Maritime University 116/2020, (2020) 100-111
  4. Daria Żuk, Grzegorz Hajdukiewicz, Simulation tests of static tensile testing of the AW 5083 alloy, Acta Metallurga Slovaca -, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.