Hybrydowe modelowanie fal wiatrowych

Identyfikator grantu: PT00756

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Realizatorzy:

  • Jordan Badur

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2019-07-25

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje dwa główne wątki: (a) łączne zastosowanie modeli fizycznych i technik uczenia maszynowego do modelowania parametrów pól fal wiatrowych oraz (b) wykorzystanie fizycznych, spektralnych modeli fal wiatrowych do analiz nieliniowych charakterystyk pola falowania wiatrowego.

W zakresie (a), przewidywane jest generowanie pól parametrów falowania wiatrowego za pomocą modeli spektralnych dla relatywnie krótkiego okresu czasu. Następnie, zakres czasowy wygenerowanych wyników, zostanie zwiększony (do początków XIX wieku) za pomocą wybranych metod uczenia maszynowego. Połączenie dwóch technik pozwoli na generację długoterminowych pól parametrów falowych, zawierających efekty drobnoskalowe odpowiadające skomplikowanej batymetrii wybranych obszarów Morza Bałtyckiego.

W zakresie (b), planowane są testy numeryczne słabo-nieliniowych części członów źródłowych modeli spektralnych i krótkoterminowe (rzędu kilku lat) przebiegi wybranego modelu na rzeczywistej batymetrii o wysokiej rozdzielczości. Zidentyfikowane również zostaną pola innych parametrów pól falowania wiatrowego mające istotny wpływ na bezpieczeństwo małych jednostek pływających (kutry rybackie, jachty, motorówki). W efekcie, spodziewane jest wytworzenie swego rodzaju map ryzyka dla małych jednostek.

Publikacje

  1. Witold Cieślikiewicz, Jordan Badur, Aleksandra Cupiał, Paweł Wegner , The Baltic Sea wind wave data system within the eCUDO.pl project , Polish Scientific Institutions for Information Society under Decade of Ocean Science for Sustainable Development 1, (2022) 1-15
  2. Witold Cieślikiewicz, Jordan Badur, Aleksandra Cupiał, Paweł Wegner , The Baltic Sea wind wave hindcast system, International Ocean Data Conference "The Data We Need for the Ocean We Want" (IODE) 1, (2022) 1-19


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.