Grant/Projek zakończony

Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń

Identyfikator grantu: PT00745

Kierownik projektu: Kamil Szewerda

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Data otwarcia: 2019-06-18

Data zakończenia: 2024-01-16

Streszczenie projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną numeryczne obliczenia CFD, w oparciu o które opracowane będą elementy innowacyjnych systemów wentylacji w podziemnych zakładach górniczych.
Projekt obejmuje zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na trasach transportowych w kopalniach węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem geotechniki, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społeczno-ekonomicznego i długoterminowego zarządzania. Zaawansowana analiza ryzyka oraz modelowanie fizyczne i numeryczne zostaną zastosowane do opracowania programów restrukturyzacji ze szczególnym naciskiem na techniczną rentowność, rozwój odnawialnych źródeł energii i infrastrukturę energetyczną. Wyniki analiz poparte wiedzą ekspercką, specjalistów zaangażowanych w projekt, zapewnią cenny wkład w postaci opracowanych wskazówek, pozwalających na poprawę bezpieczeństwa w obrębie dróg transportowych.

Publikacje

  1. Herbuś K., Szewerda K., Świder, Virtual prototyping of the suspended monorail in the aspect of increasing the permissible travel speed in hard coal mines, Eksploatacja i Niezawodność 4, (2020) 610-619
  2. Szewerda K., Tokarczyk J., Bożek P., Michalak D., Drwięga A., Vibrations diagnostics and analysis in operator's and passenger cabins of a suspended monorail, Acta Montan. Slovaca 2, (2020) 150-158
  3. Turewicz A. Michalak D. Siegmund M., Wykonanie symulacji CFD rozkładu mieszaniny powietrza i metanu dla różnych warunków brzegowych, ITG KOMAG E/BUC-27138/OR1, (2020) 1-30
  4. Świder J.; Szewerda K.; Herbuś K.; Jura J., Testing the Impact of Braking Algorithm Parameters on Acceleration and Braking Distance for a Suspended Monorail with Regard to Acceptable Travel Speed in Hard Coal Mines, . Energies 14(21), (2021) 1-20
  5. Szelka M.; Szewerda K.; Michalak D.; Tokarczyk J., Odpylacz dyspersyjny OD-400, praca wewnętrzna E/BDO-23913, (2021) 1-18
  6. SZEWERDA K., TOKARCZYK J, ŚWIDER J., GRODZICKA A, Impact of suspension and route stabilization on dynamic parameters of self-driven mine suspended monorails, Eksploatacja i niezawodność 4, (2022) 617-628
  7. Sinka T., Tokarczyk J. , Analiza i obliczenia układów odprowadzenia ciepła z wymuszonym obiegiem powietrza, Praca włąsna ITG KOMAG BUW-29884/OR, (2022) 1-33


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.