Grant/Projek zakończony

Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego

Kierownik projektu: Milena Matusik

Uniwersytet Gdański

Instytut Matematyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-06-13

Data zakończenia: 2023-02-20

Streszczenie projektu

1. Teoretyczne podstawy. Zagadnienie ewolucji fal morskich rozwiązuje się w obrazie transformaty Fouriera, wprowadzając szereg uproszczeń ułatwiających lepsze rozumienie fizyki zjawiska falowania morskiego kosztem matematycznej ścisłości rozwiązania zagadnienia. W ramach projektu zostanie podjęta próba ścisłego matematycznego rozwiązania tego zagadnienia.
2. Opracowanie metod. Zagadnienie będzie rozwiązane przy pomocy zaawansowanych metod numerycznych, opracowanych w Zakładzie Równań Różniczkowych UG.
3. Optymalizacja oprogramowania. Oprogramowanie zostanie opracowane w PRS, a jego optymalizacja zostanie przeprowadzona w CI TAKS PG. W pierwszym okresie realizacji projektu wykonane zostaną testy uruchomienia programów komputerowych opracowanych przez PRS.
4. Badanie zjawisk krytycznych z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi. Badania zjawisk krytycznych będzie ostatnim etapem projektu, którego celem jest opracowanie prawdopodobieństw wystąpienia stanów morza na Północnym Atlantyku.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.