Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich

Kierownik projektu: Łukasz Baran

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Lublin

Data otwarcia: 2019-06-04

Streszczenie projektu

Supramolekularne struktury powierzchniowe należą do grupy "programowalnych" układów cząsteczkowych. Możemy je otrzymać poprzez adsorpcję cząsteczek i ich samoorganizację na powierzchniach ciał stałych. Dobierając adsorbowane cząsteczki, powierzchnię i warunki prowadzenia procesu można "zbudować" struktury o zaplanowanej geometrii oraz pożądanych właściwościach geometrycznych, chemicznych, magnetycznych, elektrycznych, itp. Podstawowy etap otrzymywania uporządkowanych warstw powierzchniowych stanowi ich samoorganizacja. Zrozumienie mechanizmu tego procesu jest jednym z najważniejszych problemów badań podstawowych w fizykochemii. Potencjalne zastosowania praktyczne powierzchniowych struktur supramolekularnych i znaczenie możliwości teoretycznego przewidywania przebiegu samoorganizacji złożonych cząsteczek uzasadniają podjęcie badań opisanych w tym projekcie.
Ogólnym celem projektu jest określenie za pomocą symulacji komputerowych mechanizmu powstawania supramolekularnych struktur powierzchniowych zbudowanych z wybranych cząsteczek modelowych oraz ich mieszanin z atomami metali. Proponowane modele odpowiadają dużym cząsteczkom wielopierścieniowym zawierającym aktywne grupy funkcyjne.

Publikacje

  1. Ł. Baran, W. Rżysko, Application of a coarse-grained model for the design of complex supramolecular networks, Molecular Systems Design & Engineering -, (2020) -
  2. Ł. Baran, W. Rżysko, E. Słyk, Simulations of the 2D self-assembly of tripod-shaped building blocks, Beilstein Journal of Nanotechnology 11, (2020) 884-890


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.