Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego Mechanik

Kierownik projektu: Bogdan Ścibiorski

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt polega na analizie zderzeniowej absorbera obrażeń wykonanego w technologii Honeycomb. Absorber, po przebadaniu MES, i weryfikacji badań w warunkach rzeczywistych będzie wykorzystany przez koło naukowe Mechanik, w ramach projektu PGRacing, w konstrukcji tegorocznego bolidu PGR-4.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.