Badanie możliwości zastosowania czujników wykorzystujących efekt Halla

Kierownik projektu: Mateusz Flis

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Gdynia

Streszczenie projektu

Perspektywicznie projekt ma skupić się na głębszym poznaniu zjawisk i metod wykorzystania czujników magnetycznych do identyfikacji ferromagnetycznych obiektów podwodnych. Wyniki projektu mają posłużyć do dalszych badań, które mają dać odpowiedź na pytanie odnoszące się do unieszkodliwiania tego rodzaju obiektów. W pierwszej fazie badań główny nacisk efektywnościowy i związany z tym nakład czasowy zostanie położony na lepsze poznanie możliwości zastosowania czujników zbudowanych w oparciu o zjawisko Halla do identyfikacji pola magnetycznego. Punktem zainteresowania badawczego na tym etapie badań jest odpowiedź na dwa pytania:
- jak geometrycznie rozmieścić hallotrony w środowisku dwóch przewodów z prądem umieszczonych w powietrzu i w wodzie;
- jak gęsto należy zabudować hallotrony, tak aby otrzymać wiarygodne wskazania pola magnetycznego.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.