Analiza wpływu własności materiałowych na wybrane aspekty odporności konstrukcji statku w trakcie kolizji

Kierownik projektu: Alicja Bera

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-21

Streszczenie projektu

Projekt w swoim zakresie obejmuje wykonywanie obliczeń numerycznych MES oraz przeprowadzanie symulacji kolizji statku. W ramach projektu wykonywane będą analizy zarówno próbek materiałowych jak i całych konstrukcji statków / obiektów oceanotechnicznych. Zakres merytoryczny badań obejmuje sprawdzenie w jaki sposób dobór materiału może wpływać na zachowanie się konstrukcji w sytuacji wystąpienia różnorodnych obciążeń pochodzących od oddziaływań środowiskowych lub też wynikających z kolizji z różnymi obiektami np. struktura wieży wiatrowej. Obliczenia numeryczne umożliwią weryfikację przyjętych wcześniej modeli obliczeń "tradycyjnych". Wyniki przyczynią się do rozwoju naukowo-badawczego.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.