Badania stateczności i nośności granicznej konstrukcji inżynierskich

Kierownik projektu: Piotr Iwicki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-18

Streszczenie projektu

Tematem badań numerycznych będą problemy stateczności konstrukcji inżynierskich takich jak silosy, zbiorniki lub hale stalowe. Badane będą silosy cienkościenne składające się z blachy falistej wzmocnionej pionowymi słupami, zbiorniki na ciecze zbudowane z blach płaskich wzmocnionych różnego typu żebrami oraz hale stalowe z konstrukcji zimno-giętych. Konstrukcje te są wrażliwe na różne formy utraty stateczności i są ciągle przedmiotem intensywnych badań teoretycznych, numerycznych i doświadczalnych. Przeprowadzone zostaną liniowe analizy stateczności, liniowe analizy statyczne oraz nieliniowe geometrycznie i materiałowo analizy statyczne. Badane będą zarówno konstrukcje idealne jak i konstrukcje z imperfekcjami. Imperfekcje będą zakładana w formie globalnej i lokalnej a także jako efekt pomiarów konstrukcji rzeczywistych. Głównym celem badań będzie wyznaczenie nieliniowych ścieżek równowagi obciążenia w funkcji przemieszczenia konstrukcji, obciążeń granicznych i krytycznych. Dodatkowym zagadnieniem badawczym będą symulacje numeryczne pracy połączeń konstrukcji stalowych. Wyniki tych analiz będą porównane z obowiązującymi normami.

Publikacje

  1. P. Iwicki, K. Rejowski, J. Tejchman, Determination of buckling strength of silos composed of corrugated walls and thin-walled columns using simplified wall segment models, Thin-Walled Structures 135, (2019) 414-436
  2. Korcz-Konkol N., Iwicki P, Corrugated Sheeting as a Member of a Shear Panel Under Repeated Load—Experimental Test, Materials[ISSN1996-1944] Vol. 13,iss. 18 , (2020) 4032-
  3. Iwicki P., Przewłócki J., SHORT REVIEW AND 3-D FEM ANALYSIS OF BASIC TYPES OF FOUNDATION FOR OFFSHORE WIND TURBINES, Polish Maritime Research[ISSN1233-2585] 27,iss. 3 , (2020) 31-39


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.