Stany ekscytonowe i widma fotoluminescencji kropek kwantowych umieszczonych w zewnętrznym polu elektrycznym i magnetycznym

Kierownik projektu: Piotr Schillak

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Zakład Fizyki Teoretycznej

Bydgoszcz

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opis teoretyczny stanów ekscytonowych w kropkach kwantowych umieszczonych w statycznym zewnętrznym polu elektrycznym lub/i magnetycznym. Obliczenie funkcji falowych, rozkładu gęstości prawdopodobieństwa i zależności energii poziomów ekscytonowych od natężeń pól zewnętrznych umożliwi określenie w jaki sposób pola zewnętrzne mogą być wykorzystane do sterowania własnościami optycznymi kropek kwantowych. Obliczone widma luminescencyjne oraz widma absorpcji mogą być porównane z wynikami pomiarów prezentowanymi w literaturze. Realizacja projektu wymaga napisania odpowiednich programów komputerowych i wykonania szeregu obliczeń numerycznych z użyciem komputera o odpowiednio dużej mocy obliczeniowej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.