Grant/Projek zakończony

Dynamika konstrukcji budowlanych

Kierownik projektu: Daniel Burkacki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-26

Data zakończenia: 2023-02-20

Streszczenie projektu

Planowane jest przeprowadzenie kompleksowych analiz numerycznych z wykorzystaniem MES dla rzeczywistych obiektów budowlanych celem zbadania ich zachowania się dynamicznego. Zagadnienia będą rozpatrywane dla różnych typów wymuszeń dynamicznych. W analizach uwzględnione zostaną złożone charakterystyki materiałowe oraz zaawansowane relacje pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi oraz niekonstrukcyjnymi. Efektem końcowym projektu będą oryginalne wyniki badań, prezentowane w publikacjach naukowych, zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach.

Publikacje

  1. D. Burkacki, M. Wójcik, R. Jankowski , Numerical investigation on behaviour of cylindrical steel tanks during mining tremors and moderate earthquakes, Earthquakes and Structures 18(1), (2020) 000
  2. D. Burkacki, R. Jankowski, Response of cylindrical steel tank under stochastically generated non-uniform earthquake excitation, AIP Conference Proceedings 1, (2020) 1-11


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.