Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów

Kierownik projektu: Mateusz Zawadzki

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-21

Streszczenie projektu

Poznanie i opis efektów fizyko-chemicznych wywoływanych działaniem niskoenergetycznych elektronów na materię w dalszym ciągu stanowi ważny problem badań naukowych.
Proponowany projekt poświęcony jest zagadnieniom oddziaływania niskoenergetycznych elektronów z kompleksami molekularnymi o znaczeniu biologicznym i technologicznym. Obecne prace eksperymentalne nad dysocjacyjnym wychwytem elektronów (DEA) wspomagane są kwantowymi obliczeniami chemicznymi molekularnych stanów elektronicznych. To podejście zapewnia rzetelne wartości progowe dla dysocjacyjnych reakcji wiązania elektronów w kompleksach molekularnych.
Wszystkie obliczenia kwantowo-mechaniczne zostaną przeprowadzone za pomocą oprogramowania Gaussian. Atomy zostaną opisane standardowymi bazami cc-PVTZ i aug-cc-PVTZ, natomiast obliczenia DFT dla optymalizacji geometrii molekuł wykorzystają hybrydową metodę B3LYP.
Podczas realizacji projektu część eksperymentalna, dotycząca pomiarów DEA, zostanie wykonania na aparaturze pomiarowej w J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry - Czech Academy of Science. Dzięki temu możliwe będzie bezpośrednie przetestowanie otrzymanych wyników teoretycznych. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji oraz zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym.

Publikacje

  1. Zawadzki M., Luxford, T. F. M., Kočišek J. , Carboxylation Enhances Fragmentation of Furan upon Resonant Electron Attachment, Journal Of Physical Chemistry A 124, (2020) 9427-9435
  2. Zawadzki M., Kočišek J., Fedor J., Dissociation of furan-2-carboxylic acid by low energy electrons, Journal of Physics: Conference Series ICPEAC 2019 1412, (2020) 182013
  3. Zawadzki M., Wierzbicka P., Kopyra J., Dissociative electron attachment to benzoic acid (C7H6O2), Journal Of Chemical Physics 152, (2020) 174304


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.