Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe

Identyfikator grantu: PT00715

Kierownik projektu: Leszek Flis

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Gdynia

Data otwarcia: 2019-02-06

Streszczenie projektu


Do przeprowadzenia symulacji komputerowej MES niezbędne jest poprawne wprowadzenie równania konstytutywnego opisującego związki między odkształceniem a naprężeniem.

W szczególnych przypadkach wymagane jest wprowadzenie do obliczeń dodatkowo równania stanu (EOS) do opisania zależności funkcyjnej między ciśnieniem hydrostatycznym a gęstością (lub ciepłem właściwym) oraz energią wewnętrzną (lub temperaturą).

EOS wprowadza się do symulacji, gdy wartość ciśnienia hydrostatycznego tensora naprężenia jest dużo większa niż wartość części dewiatorowej co ma wpływ na uzyskiwane wyniki obliczeń. Przypadki obliczeniowe, które wymagają wprowadzenia do obliczeń EOS, charakteryzują się dużymi prędkościami odkształcenia i będą one przedmiotem projektu.

W pracy planuje się przeprowadzić studia wpływu parametrów EOS na wyniki symulacji numerycznych MES przy obliczaniu konstrukcji obciążanych udarowo.

Publikacje

  1. Piskur, Pawel and Szymak, Piotr and Kitowski, Zygmunt and Flis, Leszek, Influence of Fin’s Material Capabilities on the Propulsion System of Biomimetic Underwater Vehicl, Polish Maritime Research 4, (2020) 179--185
  2. Piskur, Pawel and Szymak, Piotr and Flis, Leszek and Sznajder, Joanna, Analysis of a fin drag force in a biomimetic underwater vehicle, NAŠE MORE: znanstveni časopis za more i pomorstvo 67.3 10, (2020) 192–198
  3. Piskur, Pawel and Szymak, Piotr and Jaskólski, Krzysztof and Flis, Leszek and Gąsiorowski, Marek, Hydroacoustic System in a Biomimetic Underwater Vehicle to Avoid Collision with Vessels with Low-Speed Propellers in a Controlled Environment, Sensors 4, (2020) 1-14
  4. Piotr Krwaczyk, Komputerowe modelowanie dyskretnych elementów sprężystych jako elementów tłumienia drgań, Praca inżynierska - promotor dr inż. Leszek Flis 21212 , (2021) 50


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.