Badania numeryczne odporności konstrukcji na obciążenia udarowe

Kierownik projektu: Leszek Flis

Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Gdynia

Streszczenie projektu


Do przeprowadzenia symulacji komputerowej MES niezbędne jest poprawne wprowadzenie równania konstytutywnego opisującego związki między odkształceniem a naprężeniem.

W szczególnych przypadkach wymagane jest wprowadzenie do obliczeń dodatkowo równania stanu (EOS) do opisania zależności funkcyjnej między ciśnieniem hydrostatycznym a gęstością (lub ciepłem właściwym) oraz energią wewnętrzną (lub temperaturą).

EOS wprowadza się do symulacji, gdy wartość ciśnienia hydrostatycznego tensora naprężenia jest dużo większa niż wartość części dewiatorowej co ma wpływ na uzyskiwane wyniki obliczeń. Przypadki obliczeniowe, które wymagają wprowadzenia do obliczeń EOS, charakteryzują się dużymi prędkościami odkształcenia i będą one przedmiotem projektu.

W pracy planuje się przeprowadzić studia wpływu parametrów EOS na wyniki symulacji numerycznych MES przy obliczaniu konstrukcji obciążanych udarowo.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.