Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT

Kierownik projektu: Robert Dobosz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2019-02-06

Streszczenie projektu

Grant będzie uzupełnieniem badań laboratoryjnych nt. nowych fotoinicjatorów polimeryzacji rodnikowej, absorbujących promieniowanie w zakresie widzialnym i UV.
Takie fotoinicjatory są syntezowane w kierowanym przez dr hab. inż. Janinę Kabatc Zakładzie Chemii Organicznej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy. Tu także przeprowadzamy badania spektroskopowe i fotochemiczne. W wielu przypadkach badania metodami DFT ułatwiają ustalenie struktury oraz analizę widm NMR. Grant będzie wykorzystywany także do ustalania struktur stanów wzbudzonych, mocy i charakteru wiązań wodorowych stabilizujących fotoinicjatory, do opisu innych efektów elektronowych w nich zachodzących oraz do badania zjawiska tautomerii prototropowej.

Publikacje

  1. Robert Dobosz, Jan Mućko, Ryszard Gawinecki, Using Chou's 5-Step Rule to Evaluate the Stability of Tautomers: Susceptibility of 2-[(Phenylimino)-methyl] -cyclohexane-1,3-diones to Tautomerization Based on the Calculated Gibbs Free Energies, Energies 13, (2020) 183
  2. Anna Szafraniec, Waldemar Iwanek, Synthesis of a coumarin derivative of resorcin[4] arene with solvent-controlled chirality, RSC Advances 10, (2020) 12747


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.