Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy

Kierownik projektu: Łukasz Witanowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-01

Streszczenie projektu

Optymalizacja wyraża dążenie człowieka do perfekcji oraz zajmuje się tym jak opisać i osiągnąć najlepsze rezultaty, gdy wiemy już jak mierzyć i zmieniać dobre i złe. W optymalizacji układów przepływowych jako kryterium zmian definiuje się: sprawność (większa moc, lepsze parametry), cena/zysk, wytrzymałość, dynamikę, hałas, szczelność, proces wytwarzania (obróbki). Podwyższanie sprawności przepływowej turbin cieplnych wiążę się z odpowiednim kształtowaniem przestrzennym układu przepływowego. Istnieje wiele możliwości zmian danego układu zaczynając na zwijaniu łopatek poprzez proste lub złożone pochylenie łopatek, a kończąc na trójwymiarowym kształtowaniu ograniczeń zewnętrznych kanału. W zaawansowanych projektach wymienione modyfikacje stosowane są w odpowiednich kombinacjach w celu otrzymanie lepszych rezultatów. Poprawa pracy stopnia w nominalnych warunkach nie musi prowadzić do zwiększenia sprawności w całym zakresie pracy turbiny. W celu weryfikacji optymalizacji należy przeprowadzić obliczenia turbiny przed i po optymalizacji w całym zakresie pracy. Obliczenia niestacjonarne, które należy przeprowadzić wymagają dużych czasów obliczeniowych.
Realizacja projektu pozwoli na wyznaczenie charakterystyki pracy turbin osiowych i promieniowych pracujących w układach parowych oraz gazowych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.