Grant/Projek zakończony

Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy

Kierownik projektu: Mateusz Rzymowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-01-28

Data zakończenia: 2023-02-02

Streszczenie projektu

Pracownicy Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zajmują się tematyką inżynierii bezprzewodowej, ze szczególnym naciskiem na projektowanie i realizację systemów bezprzewodowych, w tym zaawansowanych układów mikrofalowych. Zespół czynnie partycypuje w badawczych projektach międzynarodowych, gdzie opracowywane są innowacyjne rozwiązania z zakresu wysokich częstotliwości. W obecnie prowadzonych projektach zespół skupia się na rozwiązaniach dot. testowania bezpieczeństwa systemów komunikacji bezprzewodowej, jak i rozwijaniu mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo tych systemów.
W ramach grantu obliczeniowego zakłada się wykorzystanie zestawu narzędzi do symulacji zjawisk elektromagnetycznych w procesie projektowania i testowania systemów komunikacji bezprzewodowych o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Zagadnienie to obejmuje dwa główne kierunki badań:
1) Modelowanie i symulacje środowisk propagacyjnych na potrzeby testów V&V (Verification and Validation) w czasie rzeczywistym, bądź też bliskim do rzeczywistego na potrzeby jednoczesnej symulacji narzędzia PhyWise Tool (do kompleksowej symulacji komunikacji bezprzewodowej, rozwijanego w zespole) z innymi komponentami systemów autonomicznych
2) Szybką analizę i syntezę układów antenowych poprawiających parametry i bezpieczeństwo transmisji w systemach bezprzewodowych.
W jednym jak i drugim kierunku badań konieczne jest wykorzystanie komputerów dużej mocy w celu przyśpieszenia obliczeń złożonych problemów. Wykorzystanie superkomputerów zwiększy szybkość syntezy złożonych modeli kanałów komunikacyjnych, co pozwoli na wykorzystanie ich w dynamicznie zmiennych symulacjach komunikacji bezprzewodowej, wykonywanych w czasie rzeczywistym (np. symulacja komunikacji i formowania konstelacji nanosatelitów do testowania systemów komunikacyjnych i algorytmów bezpieczeństwa). Zrównoleglenie procesów optymalizacji projektowania anten pozwoli na przyśpieszenie rozwoju technik związanych ze sterowaniem wiązką.
Oprócz wykorzystania w projektach badawczo-rozwojowych, wyniki badań przeprowadzonych za pomocą środowiska Altair Hyperworks, będą wykorzystywane do tworzenia publikacji w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej oraz artykułów prezentowanych na konferencjach naukowych, a także wsparcia w procesie dydaktycznym (konsultacje projektów/dyplomów studenckich) zw. z powyższymi zagadnieniami.

Publikacje

  1. D. Duraj, M. Rzymowski, K. Nyka and L. Kulas, ESPAR Antenna for V2X Applications in 802.11p Frequency Band, 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Krakow, Poland 13, (2019) 1-4
  2. K. Trzebiatowski, M. Rzymowski, L. Kulas and K. Nyka, Simple 60 GHz Switched Beam Antenna for 5G Millimeter-Wave Applications, EEE Antennas and Wireless Propagation Letters 20/1, (2020) 38-42
  3. K. Trzebiatowski, M. Rzymowski, L. Kulas and K. Nyka, 60 GHz Microstrip Van Atta Arrays for Millimeter Wave Identification and Localization, 23rd International Microwave and Radar Conference (MIKON), Warsaw, Poland 23, (2020) 132-135


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.