Analiza danych sieci AERONET i MAN

Kierownik projektu: Paulina Pakszys

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2018-10-01

Streszczenie projektu

Celem projektu jest kontynuacja badań prowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej pt."Horizontal variability of aerosol optical properties in the European Arctic". Prace nad tym projektem skupią się na określeniu zmian w atmosferze Arktyki Europejskiej poprzez określenie poziomej struktury fizycznych właściwości aerozoli atmosferycznych w obszarze Svalbardu. Postawiona i potwierdzona uprzednio w rozprawie hipoteza jest taka, że w okresie ponad 10 ostatnich lat, nastąpiły zmiany w koncentracjach oraz rodzaju aerozoli atmosferycznych, jakie występują w rejonie Europejskiej Arktyki, oraz, że ich własności optyczne różnią się pomiędzy rejonami Svalbardu. Analizie zostaną poddane zostaną stacje lądowe jak i morskie z regionu Arktycznego wchodzące w skład sieci AERONET i MAN. Oprogramowanie ESRI jest dla mnie niezbędnym elementem do tworzenia graficznych wersji danych, w postaci map wraz z przypisaną informacją geograficzną. Podczas analiz w ArcGIS wbudowane funkcje pozwalają na klasyfikację oraz pre-inwentaryzację danych (zwłaszcza morskich) i przypisanie ich do konkretnego sektora dalszych analiz statystycznych. Sekwencjonowanie danych posłuży do analizy miesięcznej, sezonowej i rocznej horyzontalnych zmian w warstwie aerozolowej, rozkładu dystrybucji i identyfikacji źródła, klasyfikacji zdarzeń i zdarzeń ekstremalnych, weryfikacji wszelkich zmian przestrzennych w optycznych właściwościach aerozoli atmosferycznych. Elementem dodatkowym jest detekcja i analiza zanieczyszczonych mas powietrza docierających zimą i wiosną do Arktyki.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.