Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

  • Maciej Janecki
  • Jaromir Jakacki
  • Dawid Dybowski
  • Artur Nowicki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2018-06-28

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFish poprzez Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa opartej o badania in situ, dane środowiskowe (fizykochemiczne i hydrometeorologiczne) i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych, oraz o numeryczne modelowanie, parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych rejonu Zatoki Gdańskiej.
Platforma transferu wiedzy FindFish to baza danych i prognoz online o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej (wody przejściowe i otwarte Zatoki Gdańskiej) i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy - rybacy.
Platforma FindFish, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie opracowanych istniejących i aktualnych danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco dostarczała prognozy o:
i) warunkach hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej, a także,
ii) miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo konkretnego gatunku.
System, po ostatecznym jego wdrożeniu w życie, będzie udostępniał mapy ukazujące w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb są największe, bazując na symulacjach numerycznych. Dobrze zaprojektowana i wykonana platforma - merytoryczna podstawa systemu (baza danych umożliwiająca określenie stanu środowiska Zatoki Gdańskiej) wzbogacana na bieżąco o nowe dane modelowe da możliwość prognozowania (z 60-cio godzinnym wyprzedzeniem) warunków panujących na morzu i miejsc wystąpienia potencjalnych łowisk ryb poławianych przemysłowo.
Celem projektu będzie zwiększenie intensywności transferu wiedzy i wykorzystania potencjału naukowego przez Rybaków podnosząc ich konkurencyjność poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

Publikacje

  1. A. Nowicki, M. Janecki, L. Dzierzbicka-Głowacka, Operational system for automatic coastal upwelling detection in the Baltic Sea based on the 3D CEMBS model, Journal of Operational Oceanography -, (2019) -
  2. M. Janecki, A. Nowicki, A. Kańska, M. Golenko, L. Dzierzbicka-Głowacka, Numerical simulations of sea-ice conditions in the Baltic Sea for 2010?2016 winters using the 3D CEMBS model, Polish Maritime Research 25(3), (2018) 35-43


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.