Platforma transferu wiedzy FindFISH - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

  • Maciej Janecki
  • Jaromir Jakacki
  • Dawid Dybowski
  • Artur Nowicki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2018-06-28

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFish poprzez Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa opartej o badania in situ, dane środowiskowe (fizykochemiczne i hydrometeorologiczne) i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych, oraz o numeryczne modelowanie, parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych rejonu Zatoki Gdańskiej.
Platforma transferu wiedzy FindFish to baza danych i prognoz online o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej (wody przejściowe i otwarte Zatoki Gdańskiej) i jego zasobach żywych, stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy - rybacy.
Platforma FindFish, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona na podstawie opracowanych istniejących i aktualnych danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco dostarczała prognozy o:
i) warunkach hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej, a także,
ii) miejscach występowania ryb poławianych przemysłowo konkretnego gatunku.
System, po ostatecznym jego wdrożeniu w życie, będzie udostępniał mapy ukazujące w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb są największe, bazując na symulacjach numerycznych. Dobrze zaprojektowana i wykonana platforma - merytoryczna podstawa systemu (baza danych umożliwiająca określenie stanu środowiska Zatoki Gdańskiej) wzbogacana na bieżąco o nowe dane modelowe da możliwość prognozowania (z 60-cio godzinnym wyprzedzeniem) warunków panujących na morzu i miejsc wystąpienia potencjalnych łowisk ryb poławianych przemysłowo.
Celem projektu będzie zwiększenie intensywności transferu wiedzy i wykorzystania potencjału naukowego przez Rybaków podnosząc ich konkurencyjność poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

Publikacje

  1. A. Nowicki, M. Janecki, L. Dzierzbicka-Głowacka, Operational system for automatic coastal upwelling detection in the Baltic Sea based on the 3D CEMBS model, Journal of Operational Oceanography -, (2019) -
  2. M. Janecki, A. Nowicki, A. Kańska, M. Golenko, L. Dzierzbicka-Głowacka, Numerical simulations of sea-ice conditions in the Baltic Sea for 2010?2016 winters using the 3D CEMBS model, Polish Maritime Research 25(3), (2018) 35-43
  3. M. Janecki, D. Dybowski, J. Jakacki, A. Nowicki, L. Dzierzbicka-Głowacka, The Use of Satellite Data to Determine the Changes of Hydrodynamic Parameters in the Gulf of Gdańsk via EcoFish Model, Remote Sensing 13, (2021) 3572
  4. M. Janecki, D. Dybowski, D. Rak, L. Dzierzbicka-Głowacka, A New Method for Thermocline and Halocline Depth Determination at Shallow Seas, Journal of Physical Oceanography -, (2021) -
  5. M. Janecki, D. Dybowski, D. Rak, L. Dzierzbicka-Glowacka, A New Method for Thermocline and Halocline Depth Determination at Shallow Seas, Journal of Physical Oceanography 52(9), (2022) 2205–2218


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.