Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych

Kierownik projektu: Monika Zielińska

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-03-20

Streszczenie projektu

Badania prowadzone są w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Promotorem pracy jest Pani dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof PG. Prowadzone obliczenia numeryczne wykonywane są w programie Abaqus. Mają one na celu ocenę przydatności stosowania algorytmów tomografii ultradźwiękowej do obrazowania struktur ceglanych. Badania prowadzą do wniknięcia wewnątrz danego elementu i na podstawie przebiegu fal stworzenie map przekrojowych.

Publikacje

  1. M. Zielińska, M. Rucka , Non-destructive assessment of masonry pillars using ultrasonic tomography, Materials 2018, 11, 2543 11, (2018) 1-17


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.