Grant/Projek zakończony

Badanie procesów utwardzania wydzieleniowego w stopach Al-Cu

Kierownik projektu: Szymon Winczewski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-01

Data zakończenia: 2023-02-14

Streszczenie projektu

Stopy aluminium-miedź stanowią grupę technologicznie istotnych materiałów. Przyczyną tego jest fakt, iż cechują się one dużą wytrzymałością mechaniczną (porównywalną nawet do niektórych gatunków stali), posiadając jednocześnie niski ciężar właściwy. Ponadto, charakteryzują się one odpornością na kruchość wodorową. Wszystkie powyższe sprawiają, że stopy aluminium-miedź znalazły wiele zastosowań w przemysłach: lotnicznym, transportowym oraz energetycznym.
Wyjątkowe właściwości stopów aluminium-miedź w głównej mierze wynikają z obecności tzw. stref Guiniera-Prestona, które stanowiąc przeszkodę dla dyslokacji, umacniają materiał. Strefy te powstają w wyniku tzw. utwardzania wydzieleniowego. Jest to proces obróbki cieplnej, w trakcie którego początkowo rozpuszczone w aluminium atomy miedzi, na skutek aktywacji termicznej tworzą wydzielenia w postaci dysków. O ile dość dobrze poznano już obraz ogólny tego procesu, o tyle nie zostały dokładnie zbadane jego mechanizmy składowe, zachodzące na poziomie atomowym. Nie został także dokładnie poznany ich wpływ na wynikowe właściwości stopów aluminium-miedź umocnionych przez starzenie.
Celem niniejszego projektu jest uzupełnienie wskazanych powyżej braków. Przewiduje on zastosowanie metod symulacji w skali atomowej (metoda dynamiki molekularnej, metoda Monte Carlo) do badania procesów zachodzących w stopach aluminium-miedź w trakcie utwardzania wydzieleniowego. Za główny cele obiera się:
1) wypracowanie metody opisu oddziaływań międzyatomowych w stopach aluminium-miedź,
2) przeprowadzenie symulacji procesów zachodzących w trakcie utwardzania wydzieleniowego, tj. dyfuzyjnego transportu masy prowadzącego do lokalnej agregacji atomów miedzi,
3) poznanie wpływu w.w. procesów na mikrostrukturę powstałego materiału oraz jego właściwości mechaniczne.

Publikacje

  1. Mazurek Michał, Obliczenia właściwości mechanicznych stopów Al-Cu metodami statyki molekularnej i dynamiki molekularnej, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nie dotyczy, (2017) nie dotyczy
  2. Rybacki Kamil, Zastosowanie metody hybrydowej do wyznaczenia stałych sprężystości stopów Al-Cu symulowanych metodą dynamiki molekularne, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nie dotyczy, (2017) nie dotyczy
  3. K. Rybacki, S. Winczewski, V. Pleechystyy, J. Rybicki, Improvements to the two-phase sandwich method for calculating the melting points of pure metals, Computational Methods in Science and Technology 25 (2), (2019) 105-116


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.