Grant/Projek zakończony

Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych

Identyfikator grantu: PT00630

Kierownik projektu: Karol Grębowski

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-01-16

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu są rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu (Northern Marmara Highway) w kontekście oddziaływań sejsmicznych. Koncepcja strukturalnego kształtowania podpór pośrednich wiaduktu ma celu zaprojektowanie podpór, które zgodnie z turecką normą TURKISH DLH 2008 muszą spełnić wymogi projektowe dla trzech obliczeniowych poziomów intensywności trzęsienia ziemi (D1, D2, D3).
Podczas analizy zostanie użyty model plastyczno-degradacyjny betonu ze zbrojeniem według założeń Lublinera oraz Grassla (LS-DYNA). Celem tego zastosowania będzie zaprojektowanie miejsc powstania przegubów plastycznych w oparciu o obliczone wychylenia podpory w programie Sofistik. Dodatkowym utrudnieniem podczas tych obliczeń jest materiał jakim jest beton, który tylko w niewielkim obszarze swojej pracy pod wpływem działającego obciążenia zachowuje się liniowo, a w znacznej części jego praca jest nieliniowa. W związku z tym należy przeprowadzić kalibrację modelu plastyczno-degradacyjnego betonu w oparciu o badania doświadczalne, a następnie zaimplementować go w programie LS-DYNA do dalszych obliczeń. Na zakończenie zostaną określone dokładne parametry geometryczne przegubów plastycznych uwzględniając degradację betonu, ich zdolność do przemieszczania oraz zdolność do ciągliwości wykorzystując założenia koncepcji ciągliwości Ductility Demand-Capacity w aspekcie wymogów sejsmicznych trzech poziomów intensywności D1, D2 i D3. Uzyskane wyniki pozwolą zapobiec awariom oraz zniszczeniom konstrukcji podpór wiaduktów, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników korzystających z przeznaczenia obiektów.

Publikacje

 1. Grębowski Karol, Rozprawa doktorska "Rozwiązania konstrukcji podpór pośrednich wiaduktów obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway w kontekście oddziaływań sejsmicznych", Politechnika Gdańska, Wydz. Architektury brak, (2018) 1-212
 2. M. Miśkiewicz, D. Bruski, K. Grębowski, J. Chróścielewski, K. Wilde, Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury EXPLICITE, MOSTY 1, (2019) 38-41
 3. M. Miśkiewicz, D. Bruski, K. Grębowski, J. Chróścielewski, K. Wilde, Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury EXPLICITE, Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe :MOSTY HYBRYDOWE brak, (2018) 313-320
 4. K. Grębowski, K. Wilde, K. Miśkiewicz, Odpowiedź dynamiczna wiaduktu obwodnicy Stambułu wywołana trzęsieniem ziemi o różnej intensywności, VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa - Mosty Tradycja i Nowoczesność -, (2018) -
 5. K. Grębowski, K. Wilde, K. Miśkiewicz, Odpowiedź dynamiczna wiaduktu obwodnicy Stambułu wywołana trzęsieniem ziemi o różnej intensywności, VI Międzynarodowej Konferencji Mostowej - Mosty - Tradycja i Nowoczesność 1, (2018) 23-24
 6. K. Grębowski, M. Rucka, K. Wilde, Non-Destructive Testing of a Sport Tribune under Synchronized Crowd-Induced Excitation Using Vibration Analysis, Materials, ISSN: 1996-1944 12, (2019) 1-19
 7. Grębowski, Karol, Rucka, Magdalena, Wilde, Krzysztof, Non-Destructive Testing of a Sport Tribune under Synchronized Crowd-Induced Excitation Using Vibration Analysis, Materials 12, (2019) 1-19
 8. Grębowski Karol, Wilde Krzysztof, Finite element modelling of plastic hinges based on Ductility Demand-Capacity method using nonlinear material for dynamic analysis, International Journal of Numerical Methods in Engineering 1, (2020) 1-30
 9. Taraszkiewicz A., Grębowski K., Taraszkiewicz K., Przewłócki J., Contemporary Architectural Design in the Presence of Historical Relics: the Case of the Old City of Gdańsk, Heritage&Society 11, (2020) 1-16
 10. A. Taraszkiewicz K. Grębowski K. Taraszkiewicz J. Przewłócki, Medieval Bourgeois Tenement Houses as an Archetype for Contemporary Architectural and Construction Solutions: The Example of Historic Downtown Gdańsk, Buildings 11, (2021) 1-16
 11. J. Przewłócki K. Grębowski M. Zielińska, Analiza nośności zabytkowych fundamentów w kontekście jakości użytych zapraw Analysis of the Load-Bearing Capacity of Historical Foundations in the Context of the Quality of Mortar Used, Wiadomości Konserwatorskie - Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - 66, (2021) 92-105
 12. A. Taraszkiewicz K. Grębowski K. Taraszkiewicz J. Przewłócki , Contemporary Architectural Design in the Context of Historic Remains: The Case of the Old City of Gdańsk, Heritage and Society 1, (2022) 1-19
 13. Grębowski, K., Miśkiewicz, M., & Wilde, K., SOLUTIONS OF THE INTERMEDIATE SUPPORT STRUC- TURES OF THE NORTHERN MARMARA HIGHWAY (ISTAN- BUL’S RING ROAD) IN THE CONTEXT OF SEISMIC ACTIVITY, Konferencja Singapur ICSV28 1, (2022) 1-16
 14. Grębowski, K., Wilde, K., & Miśkiewicz, M., Finite element modeling of plastic hinges based on ductility demand-capacity method using nonlinear material for dynamic analysis, INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING 2, (2022) 1-40
 15. Taraszkiewicz, A., Grębowski, K., Taraszkiewicz, K., & Przewłócki, J., Contemporary Architectural Design in the Context of Historic Remains: The Case of the Old City of Gdańsk, Heritage and Society 14, (2022) 1-19
 16. Grębowski, K., & Wróbel, A., Architectural and Urban Planning Solutions for the Protection of Heritage Buildings in the Context of Terrorist Attacks: Following the Example of Passive Protection Systems., Buildings 12, (2022) 1-22


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.