Grant/Projek zakończony

Analizy wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych w XIX w. obiektach budowlanych

Identyfikator grantu: PT00619

Kierownik projektu: Michał Kwasek

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-11-13

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Projekt badawczy związany jest z doktoratem realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Temat pracy dotyczy elementów metalowych użytych w XIX w. obiektach budowlanych. Są one badane pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, przez co projekt łączy w sobie zagadnienia z dwóch dziedzin naukowych. Planowana jest m.in. analiza elementów konstrukcyjnych. Ze względu na historyczny charakter badanych elementów, brak możliwości przeprowadzenia badań eksperymentalnych, ważnym aspektem jest wykonanie modeli obliczeniowych w oprogramowaniu opartym na Metodzie Elementów Skończonych. Do tego celu został wybrany program Abaqus.

Publikacje

  1. Michał Kwasek, Aleksander Piwek, Robert Jankowski, Study on 19th-century cast iron columns from the former financial office building in Kwidzyn, MATEC Web of Conferences Vol. 219, (2018) 1-8


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.