Grant/Projek zakończony

Badania zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej

Identyfikator grantu: PT00615

Kierownik projektu: Michał Wodtke

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-10-25

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

W ramach projektu planowane są badania teoretyczne zjawisk w szczelinie powietrznej podpory działającej na zasadzie lewitacji akustycznej. W wyniku oscylacji jednej z powierzchni tworzących podporę, w szczelinie rozdzielającej współpracujące elementy, generowane jest nadciśnienie zdolne do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. Planuje się przeprowadzenie analiz obliczeniowych początkowo jedynie z wykorzystaniem CFD. W dalszej perspektywie, biorąc pod uwagę sposób realizacji drgań jednej z powierzchni podpory, planowane są również analizy uwzględniające interakcję płynowo - strukturalną (FSI).

Publikacje

  1. F. Wasilczuk, M. Wasilczuk, M. Wodtke, Hydrostatic thrust bearing with reduced power losses, Bimonthly Tribologia 281 (5), (2018) 123-131
  2. B. Bastian, R. Gawarkiewicz, A Search of an Inducer Geometry that is Beneficial for Lifting Parameters af a Lifted Object of a Selected Shape, Bimonthly Tribologia 5, (2019) 13-17
  3. Noël Brunetière, Michał Wodtke, Considerations about the applicability of the Reynolds equation for analyzing high-speed near field levitation phenomena, Journal of Sound and Vibrations 483, (2020) 115496 (1-13)
  4. Litwin W., Wasilczuk M., Wodtke M., Olszewski A., The influence of polymer bearing material and lubricating grooves layout on wear of journal bearings lubricated with contaminated water, Tribology International / Elsevier 179, (2023) 108159


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.