Metoda modelowania matematycznego przepływu w uszczelnieniu labiryntowym z upustem

Kierownik projektu: Paweł Kaszowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-04-25

Streszczenie projektu

Uszczelnienia labiryntowe są istotnym elementem konstrukcji turbozespołu parowego. Stosując upust diagnostyczny istnieje możliwość kontrolowania pracy dławnicy, poprzez znajomość parametrów termodynamicznych panujących na długości uszczelnienia. Obliczenia przeprowadzane są przy użyciu programu Ansys FLUENT. Maja na celu numeryczne wyznaczenie parametrów panujących na długości dławnicy labiryntowej, przy różnych wartościach upuszczanego strumienia masy oraz nominalnego luzu uszczelnienia. Jak również porównanie wyników otrzymanych dla różnych gęstości siatek obliczeniowych oraz modeli matematycznych. Otrzymane wyniki zostaną następnie wykorzystane w pracy doktorskiej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.