Model roztopów śniegu

Kierownik projektu: Tomasz Berezowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Automatyki i Telekomunikacji

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu przetestowane zostanie narzędzie do szybkich prognoz (nowcasting) zagrożenia powodziowego związanego z szybkimi roztopami sniegu w Polsce. Do prognoz rozkładu pokrywy snieżnej wykorzystany zostanie model meteorologiczny WRF (uruchamiany lokalnie na komputerach pracowników PG). Natomiast post-processing w programie R - obliczanie roztopów i przelicznie na hydrogram odbywać się będzie na superkomputerach.

Publikacje

  1. Tomasz Berezowski, Andrzej Chybicki, High-Resolution Discharge Forecasting for Snowmelt and Rainfall Mixed Events, Water 10(1), (2018) 56
  2. T. Berezowski and T. Bieliński, Catchment-scale spatial importance for better understanding the discharge generation processes, European Geosciences Union 2018 20, (2018) 2766


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.