Modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych

Kierownik projektu: Natalia Szewczuk-Krypa

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-09

Streszczenie projektu

Zadanie badawcze w ramach projektu obliczeniowego będzie dotyczyło realizowanej pracy doktorskiej. Tematyką rozprawy doktorskiej jest modelowanie neuronowe niepewności pomiarowych siłowni turboparowych. Celem pracy doktorskiej jest stworzenie modelu neuronowego siłowni kondensacyjnej przydatnego do diagnostyki cieplno-przepływowej. Model ten dzięki algorytmom logiki rozmytej będzie w stanie uwzględnić niepewności pomiarowe parametrów niezbędnych do poprawnej diagnostyki bloku.
Ostatecznie dąży się do stworzenia szybkiej, efektywnej i uniwersalnej metody diagnostycznej bloku siłowni turboparowej opartej o sztuczne sieci neuronowe oraz algorytmy logiki rozmytej.

Publikacje

  1. N. Szewczuk Krypa, Klasyfikator rozmyty użyteczny we wstępnym doborze profili łopatkowych turbin parowych, Przegląd Mechaniczny 9, (2018) 25-27


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.