Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej turbin parowych wykorzystująca algorytmy genetyczne

Kierownik projektu: Marta Drosińska-Komor

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-08

Streszczenie projektu

W celu zastosowania diagnostyki do turbinowych obiektów energetycznych niezbędne jest wykorzystanie dokładnych i szybkich metod obliczeniowych i diagnostycznych. Diagnostyka cieplno-przepływowa pozwala na ocenę stanu pracy turbiny oraz sprawności obiektu na podstawie danych i charakterystyk pomiarowych pozwalających na porównanie z charakterystykami wzorcowymi. Zwykle istnieje potrzeba obliczeniowego (numerycznego) wyznaczenia stanu referencyjnego (stanu poprawnej pracy). Czas wykonania obliczeń do celów diagnostyki jest bardzo długi. To uniemożliwia ich zastosowanie w diagnostyce online obiektu. Dlatego też zaistniała konieczność rozwijania metod obliczeniowych i diagnostycznych o krótszych czasach obliczeniowych. Jedna z możliwości takiego skrócenia polega na wykorzystaniu algorytmów genetycznych, należących do metod sztucznej inteligencji. Algorytm potrzebny do tych obliczeń zostanie napisany w programie MATLAB. Wynikiem pracy będzie praca doktorska oraz publikacje.

Publikacje

  1. M. Drosińska-Komor, N. Szewczuk-Krypa, J. Głuch, Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych siłowni turbinowej o mocy 400 MW z reaktorem wysokotemperaturowym w zmiennych warunkach pracy, Przegląd Mechaniczny 6, (2017) 45-47
  2. M.Drosińska-Komor, J. Głuch , Diagnozowanie turbin parowych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne. Część VI VI, (2017) 34-39
  3. M. Drosińska-Komor, J. Głuch, Istotność procesu selekcji przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych do diagnostyki cieplno-przepływowej, Przegląd Mechaniczny 9, (2018) 55-57
  4. N. Szewczuk-Krypa, M. Drosińska-Komor, J. Głuch, Ł. Breńkacz, Comparison analysis of selected nuclear power plants supplied with helium from high-temperature gas-cooled reactor, Polish Maritime Research 25, nr. S1(97), (2018) 204-210
  5. M. Drosińska-Komor, N. Szewczuk-Krypa, Porównanie wybranych typów elektrowni jądrowych z reaktorem HTGR, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej 7, (2019) 463 - 467
  6. Krzysztof Dominiczak, Marta Drosińska-Komor, Romuald Rzadkowski, Jerzy Głuch, Optimisation of turbine shaft heating process under steam turbine run-up conditions, Archives of Thermodynamics 4, (2020) 255-268


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.