Dwupola akustyczne i elektromagnetyczne w amorficznych ośrodkach ciągłych

Kierownik projektu: Henryk Lasota

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Automatyki i Telekomunikacji

Gdańsk

Data otwarcia: 2016-12-14

Streszczenie projektu

Projekt obliczeniowy dotyczy badania wpływu lokalnych właściwości amorficznych ośrodków ciągłych (płynów i dielektryków), na przebiegi czasowe i rozkłady przestrzenne zaburzeń o charakterze skalarno-wektorowych i wektorowych dwupól, pochodzących od pierwotnych źródeł fizycznych.
Celem projektu jest sporządzenie atlasu przebiegów czasowych i rozkładów przestrzennych podstawowych rodzajów dwupól dla wybranych przebiegów źródłowych. W szczególności zastosowane zostaną kinedynamiczne odpowiedniki klasycznej funkcji Greena, wypracowane przez użytkownika, pozwalające obliczać poszczególne dwupola jako superpozycję trzech składników o przebiegach czasowych proporcjonalnych do, odpowiednio, pochodnej czasowej przebiegu pobudzającego, samego przebiegu i jego całki bieżącej. Obliczenia z użyciem oprogramowania MATLAB zostaną wykorzystane dla zilustrowania złożoności związków pomiędzy dwoma wewnętrznie sprzężonymi wielkościami składającymi się na dany rodzaj dwupola zaburzeń quasi-falowych, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie tych źródeł.

Publikacje

  1. H. Lasota, What is acoustic and electromagnetic wave motion 'governed by', 35th Symposium of Hydroacoustics, Ustka -, (2018) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.