Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych fotelika samochodowego na wskaźniki bezpieczeństwa przewozu dziecka

Kierownik projektu: Bartosz Zdunek

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2016-08-25

Streszczenie projektu

W czasie prac projektowych nad fotelikami samochodowymi, analiza wielu konstrukcji wskazała na brak odpowiedniej ochrony głowy dziecka przy uderzeniu o tylną ścianę fotelika. Problem jest, bardzo istotny, a do tej pory wydaje się być pomijany.
Wyniki prac będą miały istotne znaczenie dla pogłębienia wiedzy na temat wpływu konstrukcji fotelika na bezpieczeństwo dziecka w pojeździe.

Tylna ściana fotelika, w przeważającej większości konstrukcji, jest wykonana z polipropylenu pokrytego poliuretanową gąbką tapicerską lub/i styropianem. Materiały te są stosowane raczej ze względów technologicznych, ekonomicznych i estetycznych (korekcja kształtu), niż w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Gąbka tapicerska ze względu na małą sztywność w bardzo małym stopniu bierze udział w pochłanianiu energii w czasie zderzenia.
Problem został rozpoznany podczas badań wykonanych na młocie udarowym. Efekty eksperymentu pozwalają przypuszczać, że zastosowanie odpowiednich materiałów pozwoli zredukować odciążenia głowy dziecka.
Bezpieczeństwo bierne dzieci w pojazdach stanowiło przedmiot wielu wcześniejszych badań, ale do tej pory nie powstało jeszcze opracowanie wiążące parametry konstrukcyjne fotelika ze współczynnikami bezpieczeństwa.
Wyniki badań laboratoryjnych z wynikami symulacji MES pozwalają wytypować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.
Wynikiem prac będzie usystematyzowanie i powiązanie parametrów konstrukcyjnych ze współczynnikami bezpieczeństwa. Wykonane w tym celu prace badawcze pozwolą na ocenę zbieżności i walidację wyników symulacyjnych z wynikami badań obiektów rzeczywistych.

Wybrane oprogramowanie CAD i MES pozwoli zaprojektować i modyfikować istniejącą konstrukcję fotelika samochodowego do przewozu dzieci oraz sprawdzić jej wytrzymałość statyczną i dynamiczną.
Wybrane oprogramowanie:
- Abaqus
- HyperWorks
- MSC.Software (Adams, Dytran, Marc, Nastran, Patran)
- Siemens NX


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.