Nielokalność i sterowalność wielocząstkowych stanów kwantowych

Kierownik projektu: Maciej Demianowicz

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Podstawowym celem naukowym badań realizowanych w ramach przedłożonego projektu jest zgłębienie natury nierównoważności pomiędzy różnymi formami korelacji przewidywanymi przez mechanikę kwantową: splątaniem, sterowalnością typu EPR-S i nielokalnością typu Bella.
Jako istotny przykład metod, które będą używana należy wymienić programowanie liniowe oraz programowanie SDP. Implementowane będą one w programach Mathematica oraz MATLAB. W programach tych będą także prowadzone obliczenia symboliczne.

Publikacje

  1. Maciej Demianowicz, Remigiusz Augusiak, From unextendible product bases to genuinely entangled subspaces, arXiv -, (2017) -
  2. R. Augusiak, M. Demianowicz, J. Tura, Constructing genuinely entangled multipartite states with applications to local hidden variables and local hidden states models , Phys. Rev. A 98, (2018) 012321
  3. M. Demianowicz and R. Augusiak, Entanglement of genuinely entangled subspaces and states: Exact, approximate, and numerical results, Physical Review A 100, (2019) 063218


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.