Grant/Projek zakończony

Obliczenia numeryczne dla jednostek pływających oraz innych obiektów oceanotechnicznych

Kierownik projektu: Karol Niklas

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2015-06-01

Data zakończenia: 2023-02-01

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje obliczenia numerycznej dynamiki płynów (CFD) i obliczenia wytrzymałości materiałów (MES) dla statków i innych obiektów oceanotechnicznych. Zakres merytoryczny obejmuje obliczenia oporowe kształtu kadłubów, obliczenia dynamiki ruchu na fali, w tym dzielności morskiej. Planowane obliczenia wykonywane są w celu weryfikacji założeń teoretycznych dotyczących analizowanych obiektów. Głównym celem w przypadku analizy kształtu kadłuba jest uzyskanie minimalnego oporu płynu w kierunku ruchu. Ponadto analizie podlegają fizyczne parametry ruchu obiektu wywołane oddziaływaniem środowiska (wody i wiatru) - przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia. Wyznaczone obciążenia wykorzystuje się do obliczeń wytrzymałości konstrukcji metodą elementów skończonych. Uzyskane wyniki umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na problemy związane z planowanym rozwojem naukowo-badawczym.

Publikacje

 1. Niklas K., Kozak J., Comparison of strain results at a laser weld notch obtained by numerical calculations and experimental measurements, American Institute of Physics 1780, (2016) 9
 2. Niklas K., Analiza wytrzymałości konstrukcji wsporczej dużych rozmiarów dla morskiej turbiny wiatrowej, Polish Maritime Research 1, (2017) 15
 3. Niklas K., Strength analysis of a large-size supporting structure for an offshore wind turbine, Polish Maritime Research, Special Issue S1 93, (2017) 156-165
 4. Niklas K., Supporting development of the smart ship technology by CFD simulation of ship behavior in close to real operational conditions, Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources - Guedes Soares & Teixeira (Eds) -, (2018) -
 5. Niklas K., Application of advanced CFD simulations in seakeeping analysis of ships (case study), Twenty First International Conference on Hydrodynamics in Ship Design and Operation - HYDRONAV 2017, 28-29 czerwiec 2017, Gdańsk -, (2017) -
 6. Niklas K., Towards improved energy efficiency of future smart ships by application of advanced CFD simulations - case study, 7th International Congress on Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7), 17-19 July 2017, Spain -, (2017) -
 7. Niklas K., Supporting development of the smart ship technology by CFD simulation of ship behavior in close to real operational conditions, IMAM 2017: 18th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean - Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources, Lisbon, Portugal -, (2017) -
 8. Niklas K., Kozak, The effect of numerical 2D and 3D FEM element modelling on strain and stress distributions at laser weld notches in steel sandwich type panels, Coastal, Offshore and Ocean Engineering Conference 2017 2nd edition, 15.12.2017 Gdańsk -, (2017) -
 9. Niklas K., Project Smart Propultion System (SmartPS) Concept of Advanced Seakeeping Design and Smart Power Control, Coastal, Offshore and Ocean Engineering Conference 2017 2nd edition, 15.12.2017 Gdańsk -, (2017) -
 10. Karczewski A., Niklas K., Determination of selected seakeeping parameters of a ship, Coastal, Offshore and Ocean Engineering Conference 2017 2nd edition, 15.12.2017 Gdańsk -, (2017) -
 11. Ziółkowska A., Praca dyplomowa magisterska "Projektowanie wspomagane komputerowo - symulacje komputerowe wyznaczania oporu kadłuba na fali (ang. Computer Aided Design - computer simulations for determination of hull resistance on waves)", Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa -, (2017) -
 12. Lis Aleksandra, Praca dyplomowa inżynierska pt. "Modelowanie ruchu jachtu Delphia 40 na fali nieregularnej za pomocą programu CFD - STAR CCM+", Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa -, (2017) -
 13. Ringsberg J., Amdahl J., Chen B., Cho S., Ehlers S., Hu Z., Kubiczek J., Korgesaar M., Liu B., Marinatos J., Niklas K., Parunov J., Quinton B., Rudan S., Samuelides M., Soares C., Tabri K., Villavicencio R., Yamada Y., Yu Z., Zhang S., MARSTRUCT benchmark study on nonlinear FE simulation of an experiment of an indenter impact with a ship side-shell structure, ELSEVIER, MARINE STRUCTURES Vol. 59, (2018), (2018) 142-157
 14. Niklas K., Kozak J., The effect of numerical 2d and 3d fem element modelling on strain and stress distributions at laser weld notches in steel sandwich type panels, Polish Maritime Research 25, (2018) 121-127
 15. Niklas K., Kozak J., Experimental research on over-laminated steel sandwich panel connection to determine the form of fatigue failure, AIP Conference Proceedings 2028, (2018) 1-17
 16. Bera Alicja, Analiza wpływu własności materiałowych stali na wybrane aspekty odporności konstrukcji dziobu statku typu SOV podczas kolizji, PG, WOiO, praca dyplomowa magisterska 1, (2018) 1-112
 17. Niklas K., Pruszko H., Full scale CFD seakeeping simulations for case study ship redesigned from V-shaped bulbous bow to X-bow hull form, ELSEVIER, Applied Ocean Research ?, (2018) 1-23
 18. K. Niklas, H. Pruszko, Full scale CFD seakeeping simulations for case study ship redesigned from V-shaped bulbous bow to X-bow hull form, Applied Ocean Research 89, (2019) 188-201
 19. K. Niklas, H. Pruszko, Full-scale CFD simulations for the determination of ship resistance as a rational, alternative method to towing tank experiments, Ocean Engineering 190, (2019) 106435
 20. K. Niklas, H. Pruszko, Prediction of Ship Resistance with the use of Full-scale CFD Simulations, The eight Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2019), International Centre for Numerical Methods in Engineering 8, (2019) 706-717
 21. K. Niklas, H. Pruszko, Improvement of ships seakeeping performance by application of the Full-scale CFD simulations ? case study, Proceedings of the 18-th Congress of International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM2019), Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies, Taylor & Francis Group 2020, (2020) 110-117
 22. K. Niklas, H. Pruszko, Improvement of ships seakeeping performance by application of the Full-scale CFD simulations - case study, Proceedings of the 18-th Congress of International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM2019), Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies 1, (2020) 110-117
 23. Niklas K., Karczewski A., Determination of seakeeping performance for a case study vessel by the strip theory method, Polish Maritime Research 27, (2020) 4-16
 24. K. Niklas, A. Bera, The influence of selected strain-based failure criteria on ship structure damage resulting from a collision with an offshore wind turbine monopile, Polish Maritime Research 28, (2021) 42-52


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.