Analiza sił pochodzących od fal załamujących się działających na kratowe struktury podporowe morskich turbin wiatrowych w strefie płytkowodnej

Identyfikator grantu: PT00465

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Realizatorzy:

  • Olga Podrażka

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2015-01-22

Streszczenie projektu

W wyniku wyczerpywania się konwencjonalnych źródeł energii oraz wzrostu zapotrzebowania energetycznego, energia wiatrowa cieszy się coraz większa popularnością. Przeważająca ilość farm wiatrowych wciąż zlokalizowana jest na lądzie , jednak coraz częściej turbiny wiatrowe instalowane są w rejonach morskich. Ze względu na specyficzny charakter pola wiatrowego ponad rejonami morskimi, farmy wiatrowe tam zlokalizowane są znacznie bardziej produktywne. Turbiny mogą być instalowane w rejonach płytkowodnych, które charakteryzują się występowaniem fal załamujących się. Fale załamujące się, w szczególności przelewowe, generują największe obciążenia hydrodynamiczne na strukturach podporowych wiatraków (Chella, T?rum 2012). Przez wzgląd na złożony oraz krótkotrwały charakter obciążeń ich opis wymaga wnikliwej analizy, zarówno pod względem właściwości fizycznych fali załamującej się, jak i siły reakcji struktury na działanie fali. Najczęściej stosowanymi konstrukcjami podporowymi dla turbin wiatrowych w strefie przybrzeżnej są struktury kolumnowe, podpory grawitacyjne oraz konstrukcje kratowe, przy czym te ostatnie znajdują coraz częstsze zastosowanie.
Istnieją modele matematyczne prognozujące wielkość obciążeń, działających na struktury kolumnowe w środowisku morskim (Wienke, Oumeraci 2005, Goda i in. 1966), jednak badań dotyczących konstrukcji kratowych przeprowadzono niewiele, a ich wyniki pozostawiają wiele wątpliwości. Pierwsze eksperymenty odnoszące się do obciążeń pochodzących od fal załamujących się na kratownicach, przeprowadzono w małej skali i tylko dla poszczególnych elementów konstrukcji, a analiza danych wskazała na znaczne różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi w oparciu o modele matematyczne a danymi eksperymentalnymi. Badanie tego zagadnienia kontynuowano w ramach projektu WaveSlam (Wave slamming forces on truss structures in shallow water) sfinansowanego z inicjatywy HydraLab IV, z funduszy 7 Programu Ramowego UE.
Wyniki pomiarów, uzyskane w trakcie realizacji projektu WaveSlam, posłużą dogłębnej analizie sił pochodzących od fal załamujących się, przy wykorzystaniu istniejących metod obliczeniowych, jak na przykład Frequency Response Method oraz rozwinięciu dodatkowych narzędzi analitycznych. Podjęta zostanie próba usprawnienia obecnie funkcjonujących modeli semiempirycznych. Ponadto analizie poddana zostanie kinematyka fali załamującej się. Przeprowadzone badania oraz analizy pozwolą na głębsze zrozumienie zjawiska załamywania się fali na konstrukcjach morskich oraz rozwinięcie modelu matematycznego opisującego siły generowane przez fale załamujące się. Ponadto pozwoli ona ocenić, która z metod wykorzystanych w trakcie analizy jest skuteczniejsza i dokładniejsza. Ze względu na złożony charakter obliczeń narzędziem niezbędnym, dla efektywnej i poprawnej pracy jest oprogramowanie MatLab oraz, pomocniczo, Mathematica.

Publikacje

  1. Cieślikiewicz Witold, Gudmestad Ove Tobias, Podrażka Olga, Breaking wave loads on truss support structures for offshore wind turbines, Maritime technology and engineering Vol.2.: Proceedings of MARTECH 2014, 2nd International Conference on Maritime and Technology. 1, (2014) 1205 - 1211
  2. Jose Jithin, Podrażka Olga, Obhrai Charlotte, Gudmestad Ove Tobias, Cieślikiewicz Witold, Methods for Analysing Wave Slamming Loads on Truss Structures used in Offshore Wind Applications based on Experimental Data, International Journal of Offshore and Polar Engineering 26, (2016) 100 - 108
  3. Jose Jithin, Podrażka Olga, Gudmestad Ove Tobias, Cieślikiewicz Witold, CHARACTERISTICS OF THE WAVE SLAMMING FORCES ON JACKET STRUCTURES UNDER PLUNGING BREAKING WAVES BASED ON EXPERIMENTAL DATA, Proceedings of 36th International Conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering -, (2017) -
  4. Jose, Jithin, Podrażka, Olga, Gudmestad, Ove Tobias, Cieślikiewicz Witold, CHARACTERISTICS OF THE WAVE SLAMMING FORCES ON JACKET STRUCTURES UNDER PLUNGING BREAKING WAVES BASED ON EXPERIMENTAL DATA, PROCEEDINGS OF THE ASME 36TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OCEAN, OFFSHORE AND ARCTIC ENGINEERING vol 7B, (2017) Article Number: UNSP V07BT06A036
  5. Jose, Jithin, Podrażka, Olga, Gudmestad, Ove Tobias, Cieślikiewicz Witold, Detailed Study on Breaking Wave Interactions With a Jacket Structure Based on Experimental Investigations, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 140(2), (2017) 14
  6. O. Podrażka, W. Cieślikiewicz, O.T. Gudmestad, A Relationship Between Breaking Wave Characteristics and Slamming Forces Acting on Jacket Structures, ISOPE-2019 Honolulu, June 16-21, 2019, Honolulu, Hawaii, USA -, (2019) -
  7. Podrażka, O. Cieślikiewicz, W. Gudmestad, O. T. (2024): , Breaking sea wave impact loads on truss structures, manuskrypt pracy doktorskiej 1, (2024) 1


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.