Numeryczne modelowanie zjawisk falowania i jego oddziaływań na konstrukcje i strefę brzegową

Kierownik projektu: Grzegorz Różyński

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt obejmuję następujące zagadnienia:
- numeryczne i eksperymentalne rozpoznanie zjawisk interakcji falowania i prądów (B. Stachurska, doktorat)
- modelowanie oddziaływania falowania wodnego na konstrukcje geotechniczne (D. Majewski)
- analiza wzorców dyssypacji energii falowej w strefie brzegowej; tym celu profile batymetryczne z Morskiego Laboratorium Brzegowego IBW PAN w Lubiatowie analizowane są za pomocą metody EMD (empirical mode decomposition); kod dla tej metody jest autorstwa National Taiwan University, w trakcie jego użytkowania zostały wprowadzone do niego pewne modyfikacje (autorstwa G. Różyńskiego z IBW PAN), polegające na możliwości wyboru przez użytkownika wartości kluczowego parametru tego kodu.

Publikacje

 1. B. Stachurska, D. Majewski, Eksperymentalne pomiary prędkości prądu w kanale falowym IBW PAN, Raport wewnętrzny IBW PAN -, (2013) -
 2. G. Różyński, JG Lin, Data-driven vs. theoretical equilibrium beach profiles with multiple bars; implications and consequences, Coastal Engineering / Elsevier -, (2014) -
 3. B. Stachurska, D. Majewski, Propagacja fal powierzchniowych w obecności prądu analiza pomiarów wykonanych w kanale falowym IBW PAN, Inżynieria Morska i Geotechnika 4/2014, (2014) 280-290
 4. D. Majewski, B. Stachurska, W. Sulisz, Investigation of the effect of current on the formation of freak waves, Conference Proceedings Coastlab14, Varna Vol. 1, (2014) 153-160
 5. Reda, A., Sulisz, W., Majewski, D., Paprota, M., Szmytkiewicz, M., Application of a new approach for modeling of coastal erosion in Arctic areas. Proceedings of the 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation, Proceedings of the 2nd International Workshop on Hydraulic Structures 1, (2015) 217-221
 6. B. Stachurska , D. Majewski, W. Sulisz, Formation of freak waves in a wave train propagating on a current, Proceedings of the 7th SCACR 1, (2015) 1-7
 7. D. Majewski, W. Sulisz, M. Paprota, M. Szmytkiewicz , Water wave measurements at Bellsund in the western Spitsbergen, 6th IAHR International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures 3, (2016) na
 8. B. Stachurska, R. Staroszczyk , An investigation of the velocity field over rippled sand bottom, 6th IAHR International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures 3, (2016) na
 9. Stachurska Barbara, Pomiary ruchu osadu dennego w kanale falowym przy użyciu technik: Particle Image Velocimetry oraz Acoustic Doppler Velocimetry, IMiG 1, (2017) 12-21
 10. Stachurska Barbara, An experimental study of the sediment transport process over a sloping sandy bed, Opracowanie wewewnętrzne IBW PAN, Gdańsk 1, (2017) 1-50
 11. Majewski D., Sulisz W., Nonlinear waves impact on a horizontal deck, Opracowanie wewewnętrzne IBW PAN, Gdańsk 1, (2017) 1-20
 12. Majewski D., Sulisz W., Numerical modeling of water waves impact on a horizontal deck, CEMEPE 2017 and SECOTOX Conference 1, (2017) 1230-1236
 13. Paprota M., Hedzielski B., Majewski D., Szmytkiewicz P., Sulisz W., Aktywne osłony Raport I, Raport, IBW PAN, Gdańsk 1, (2018) 1-30
 14. Paprota M., Hedzielski B., Majewski D., Szmytkiewicz P., Malicki K., Sulisz W., Aktywne osłony Raport II, Raport, IBW PAN, Gdańsk 2, (2018) 1-28
 15. Majewski D., Hedzielski B., Sulisz W., Laboratory measurements of the water wave impact on horizontal emerged deck, Gdańsk, IBW PAN 1, (2018) 1-20
 16. Stachurska B., Staroszczyk R., Sediment movement over rippled sandy bottom ? experiments and modelling, 5th IAHR Europe Congress 5, (2018) 809-810
 17. Stachurska B, Ruch cząstek osadu w wodzie wskutek falowania powierzchniowego ? wyniki modelowania numerycznego, Opracowanie wewnętrzne IBW PAN, Gdańsk 1, (2018) 1-72
 18. B. Stachurska, R. Staroszczyk, Laboratory study of suspended sediment dynamics over a mildly sloping sandy seabed, Oceanologia 61, (2019) 350-367
 19. Barbara Stachurska, Modelowanie ruchu czastek osadu w wodzie wywołanego falowaniem powierzchniowym, rozprawa doktorska, IBW PAN 1, (2019) 1-112
 20. Majewski D., Sulisz W., Impact of Biharmonic Standing Waves Underneath horizontal plate, Raport IBW PAN 1, (2020) 1-31
 21. D. Majewski, W. Sulisz, Impact of Nonlinear Standing Waves Underneath a Deck, Archives of Civil Engineering 4, (2020) 66
 22. Stachurska B., Wave flume experiments on the response to gravitational waves action of the elastic horizontal bottom plate of a rectangular cylinder submerged in water, Raport IBW PAN 1, (2020) 32
 23. Stachurska B. and Staroszczyk S., On effect of surface wave asymmetry on near-bed sediment motion characteristics, Journal of Hydrodynamics 1, (2020) 28


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.