Modelowanie MES drgań nieliniowych struktur warstwowych

Kierownik projektu: Jerzy Warmiński

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Streszczenie projektu

Symulacje numeryczne objęte projektem mają na celu uzyskanie odpowiedzi dynamicznej struktur warstwowych w formie belek lub płyt na wymuszenia okresowe o różnej częstości, z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych lub geometrycznych. Podstawową metodą obliczeniową jest Metoda Elementów Skończonych (MES) wykorzystywana przez oprogramowanie ABAQUS, NASTRAN, MARC itp. Dotychczasowe obliczenia prowadzone na komputerach klasy PC napotkały na trudności w rejestracji dłuższych przebiegów czasowych, szczególnie przy uwzględnieniu dużych ugięć (nieliniowość geometryczna). Badania wymagają przeanalizowania kilkudziesięciu wariantów obciążenia, warunków brzegowych, modeli materiałów, a także różnej gęstości siatki MES. Konieczne jest także porównanie różnych technik modelowania oferowanych przez oprogramowanie. Kolejne etapy analizy to między innymi wyznaczenie częstości i postaci drgań własnych analizowanych struktur oraz uzyskanie krzywych rezonansowych poprzez badanie drgań wymuszonych. Planowane są też badania wpływu wielkości i lokalizacji wad strukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzenia w postaci delaminacji, na charakterystyki dynamiczne modeli. Uzyskane wyniki pozwolą bowiem na opracowanie diagramów fazowych i map Poincarégo, a na ich podstawie zostanie zidentyfikowane uszkodzenie. Badania są związane z bieżącą działalnością naukową aplikanta, w tym z przygotowywaną rozprawą habilitacyjną.

Publikacje

  1. Warminska A., Warminski J., Manoach E.,, Temperature influence on nonlinear responces of Timoshenko beam, Proceedings of the ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2013 August 4-7, 2013, Portland, Oregon, USA DETC2013-12624, (2013) DETC2013-12624
  2. Warminski Jerzy, Teter Andrzej, Multimodal Parametric Vibrations of a Composite Column Under Periodic Compression, 11th International Conference on Vibration Problems Z. Dimitrovová et al. (eds.) Lisbon, Portugal, 9-12 September 2013 ICOVP-2013, (2013) ICOVP-2013
  3. Samborski S, Lenci S., Warminski J., Dynamics of multlayer beams with selected boundary conditions, w przygotawaniu do Meccanica ???, (2015) ???
  4. Warminska, Anna; Manoach, Emil; Warminski, Jerzy; Samborski, Sylwester, Regular and chaotic oscillations of a Timoshenko beam subjected to mechanical and thermal loadings, Continuum Mech. Thermodyn. (Continuum Mechanics and Thermodynamics) 27, (2015) 719-737
  5. Jarosław Latalski, Jerzy Warmiński, Dynamics of rotating thin-walled cantilever composite beam excited by translational motion, PROCEDIA ENGINEERING 144, (2016) 1039-1046
  6. Mitura Andrzej, Jarosław Gawryluk, Andrzej Teter, Numerical and experimental studies on the rotating rotor with three active composite blades, Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 4, (2017) 1-14
  7. J. Gawryluk, A. Mitura, A. Teter, Influence of the piezoelectric parameters on the dynamics of an active rotor, COMPUTER METHODS IN MECHANICS (CMM2017): Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics/ AIP Conference Proceedings 1922, (2018) 100010-1-100010-8
  8. J. Gawryluk, A. Mitura, A. Teter, Dynamic response of a composite beam rotating at constant speed caused by harmonic excitation with MFC actuator, Composite Structures 210, (2019) 657-662
  9. J. Gawryluk, A. Mitura, A. Teter, Use of an active element for dynamic control of a thin-walled laminated beam with kinematic excitation, Archive of Mechanical Engineering, Archive of Mechanical Engineering 66(3), (2019) 397-387
  10. J. Gawryluk, A. Mitura, A. Teter, Proportional control of cantilever laminated beam using macro fiber composite actuator, AIP Conference Proceedings 2239, (2020) 1-5


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.