Obliczenia numeryczne propagacji fal sprężystych

Kierownik projektu: Magdalena Rucka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Konstrukcje inżynierskie podlegają naturalnym procesom zużycia wraz z upływem czasu. Aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania, konieczne jest wczesne wykrycie oraz wskazanie lokalizacji potencjalnych uszkodzeń. Niezwykle istotną tematyką staje się zatem diagnostyka i monitorowanie stanu technicznego obiektów infrastruktury. Jedną z metod diagnostyki konstrukcji jest technika wykorzystująca propagację fal sprężystych. Podstawą precyzyjnej oceny trwałości konstrukcji są badania doświadczalne. Jednakże ze względu na trudności interpretacyjne oraz kosztochłonność i praktyczne trudności z wykonaniem kompleksowych badań diagnostycznych na rzeczywistych obiektach, systemy diagnostyki elementów budowlanych są często wspomagane parametrycznymi badaniami numerycznymi. Celem niniejszego projektu są symulacje numeryczne propagacji fal sprężystych w konstrukcjach stalowych i betonowych ukierunkowane na zagadnienia wykrywania i lokalizacji uszkodzeń.

Publikacje

 1. Rucka M, Przyczynek do diagnostyki kotew skalnych za pomocą propagacji fal sprężystych, Budownictwo i Architektura 12(1), (2013) 227-234
 2. Mariak A., Diagnostyka ultradźwiękowa elementów betonowych z zastosowaniem w obiektach mostowych. Badania eksperymentalne i numeryczne (praca dyplomowa magisterska). Gdańsk, 2013, Politechnika Gdańska ., (2013) 1-120
 3. Konieczny P., Monitoring ultradźwiękowy rozciąganych belek betonowych (praca dyplomowa magisterska). Gdańsk, 2013, Politechnika Gdańska ., (2013) 1-55
 4. Rucka M., Zima B., Detekcja stanu zakotwienia pręta za pomocą fal sprężystych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 1, (2014) 257-267
 5. Rucka M., Kędra R., Numeryczna i doświadczalna analiza propagacji fal sprężystych przez stalowe połączenie śrubowe, Budownictwo i Architektura 13(2), (2014) 299-306
 6. Mariak M., Rucka M., Wilde K., Ultrasonic diagnostics of concrete T-beams used in bridge structures, Current Scientific Challenges in Concrete and Steel Structures, Material Technology and Structural Fire Protection, Technische Universitat Kaiserslautern 1, (2014) 105-113
 7. Kędra R., Rucka M, Diagnostics of bolted lap joint using guided wave propagation, Diagnostyka 15(4) , (2014) 35-40
 8. Rucka M., Zima B., Kędra R., Application of guided wave propagation in diagnostics of steel bridge components, Archives of Civil Engineering 60(4), (2014) 493-515
 9. Zima B., Damage detection in plate structures by guided wave propagation method, Politechnika Gdańska 1, (2014) 1-121
 10. Kędra R., Propagacja fal sprężystych w zakładkowych połączeniach spawanych i śrubowych w kontekście diagnostyki uszkodzeń, Politechnika Gdańska 1, (2014) 1-86
 11. M. Rucka, B. Zima, Elastic wave propagation for condition assessment of steel bar embedded in mortar, International Journal of Applied Mechanics and Engineering 20(1), (2015) 159-170
 12. B. Zima, M. Rucka , Experimental and numerical analysis of wave propagation in ground anchors, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics -, (2015) 479-480
 13. M. Zielińska, M. Rucka, Diagnostics of historic columns using wave propagation, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics -, (2015) 477-478
 14. R. Kędra, M. Rucka, Wave propagation for diagnostics of connections in steel structures, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics -, (2015) 381-382
 15. Zima B., Rucka M. , Experimental and numerical analysis of wave propagation in ground anchors, Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. CRC Press/Balkema. -, (2016) 615-618
 16. Kędra R., Rucka M., Analysis of wave propagation in a bolted steel joint., Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. CRC Press/Balkema. -, (2016) 293-296
 17. Rucka M, Lachowicz J., Wojtczak E. , Badania doświadczalne i numeryczne propagacji fal Lamba przez zakładkowe połączenie klejone w aspekcie diagnostyki uszkodzeń., XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Techniki Komputerowe w Inżynierii 2016. -, (2016) 1-2
 18. Wojtczak E., Rucka M., Analysis of guided wave propagation in adhesive joints of steel rods, Diagnostyka 18(4), (2017) 43-49
 19. Zima B., Rucka M., Guided wave propagation for assessment of adhesive bonding between steel and concrete, Procedia Engineering 199, (2017) 2300-2305
 20. Kędra R., Rucka M., Damage detection in a bolted lap joint using guided waves, Procedia Engineering 199, (2017) 2114-2119
 21. Wojtczak E., Analiza propagacji fal prowadzonych w połączeniach klejonych elementów metalowych, WILIŚ PG -, (2017) -
 22. Rucka M., Zima B., Application of guided waves in the evaluation of steel-concrete adhesive connection, 11 th International Conference Shell Structures: Theory and Applications, 11-13 October 2017 / CRC Press Balkema -, (2018) 325-328
 23. Kędra R., Rucka M., Modelling of elastic wave propagation in a bolted joint using a thin layer of shell elements, 11 th International Conference Shell Structures: Theory and Applications, 11-13 October 2017 / CRC Press Balkema -, (2018) 293-296
 24. Rucka M., Lachowicz J., Wojtczak E. , Lamb wave propagation in a single lap adhesive joint, 11 th International Conference Shell Structures: Theory and Applications, 11-13 October 2017 / CRC Press Balkema -, (2018) 329-332
 25. Zima B., Rucka M., Guided ultrasonic waves for detection of debonding in bars partially embedded in grout, Construction and Building Materials 168, (2018) 124-142
 26. Zielińska M., Rucka M., Non-Destructive Assessment of Masonry Pillars using Ultrasonic Tomography, Materials 11, (2018) 2543
 27. Kędra R., Rucka M. , Preload monitoring in a bolted joint using Lamb wave energy, Bulletin of The Polish Academy of Science: Technical Sciences 67(6), (2019) 1161-1169
 28. Wojtczak, E.; Rucka, M., Wave Frequency Effects on Damage Imaging in Adhesive Joints Using Lamb Waves and RMS, Materials 12, (2019) 1842
 29. Wojtczak E., Rucka M., Knak M., Detection and Imaging of Debonding in Adhesive Joints of Concrete Beams Strengthened with Steel Plates Using Guided Waves and Weighted Root Mean Square, Materials 13(9), (2020) 2167


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.