Nieliniowe modelowanie deformacji konstrukcji inżynierskich z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych i akcydentalnych przy pomocy MES

Kierownik projektu: Wojciech Witkowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie symulacji zachowania się modeli MES wybranych konstrukcji inżynierii lądowej z uwzględnieniem nieliniowości: geometrycznych, materiałowych i związanych ze zmianą warunków brzegowych. Planuje się uwzględnienie obciążenia w postaci obciążeń wiatrem lub/i obciążeń akcydentalnych na przykład wywołanych zderzeniem czy wybuchem. W ramach nieliniowości materiałowych przewiduje się badania nad wykorzystaniem różnych modeli degradacji materiału uwzględniających prędkość odkształcenia czy delaminacji.

Publikacje

 1. Borys Sajko, A Two dimensional analysis of building shape influence on wind turbine efficiency on the example of Bahrain World Trade Center, WILiS PG 1, (2013) 1-65
 2. Katarzyna Czarnecka, Badania rozkładu naprężeń w połączeniach nitowanych, WILiS PG 1, (2013) 1-64
 3. Agata Majkowska, WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA MES KONSTRUKCJI BUDYNKÓW BETONOWYCH PODDANYCH DZIAŁANIU WYBUCHU, WILiS PG 1, (2013) 1-64
 4. Anna Fularczyk, Zbiorniki poddawane działaniu ciśnienia (wybuchu), WILiS PG 1, (2013) 1-77
 5. Karol Daszkiewicz, Wybrane aspekty modelowania uderzenia pojazdem dźwigara wiaduktu/, AKTUALNE BADANIA I ANALIZY Z INŻYNIERII LĄDOWEJ : Prace naukowe doktorantów/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Bzówki Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1, (2013) 425-432
 6. Bartosz Sobczyk, Numerical Simulation of two dimensional flow past a bridge cross section, Aktualne Badanie i Analizy z Inżynierii Lądowej/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Bzówki. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1, (2013) 653-660
 7. Daszkiewicz Karol, Analiza nieliniowa powłok z materiałów gradientowych w ośrodku mikropolarnym. Wiedza i eksperymenty w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej -, (2014) 756-722
 8. Bartosz Sobczyk, Numerical simulation of laminate composite specimens failure. W : Wiedza i Eksperymenty w Budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej -, (2014) 813-820
 9. Chróścielewski J., Sobczyk B., Witkowski W., Analiza drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru, Materiały z konferencji Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2014 -, (2014) 31-32
 10. Chróścielewski J., Witkowski W., Sobczyk B., Daszkiewicz K., Numerical simulations of novel GFRP sandwich footbridge, Proceedings of Int. Conf. Footbridges: Past, Present & Future FOOTBRIDGE-2014 -, (2014) 444-445
 11. Karol DASZKIEWICZ, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Wojciech WITKOWSKI, Geometrically Nonlinear Analysis of Functionally Graded Shells Based on 2-D Cosserat Constitutive Model, ENGINEERING TRANSACTIONS 62(2), (2014) 109-130
 12. Bartosz Sobczyk, Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski, Analiza drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru, Biuletyn WAT LXIV(1), (2015) 91-102
 13. Łuczkiewicz P., Daszkiewicz K., Witkowski W., Chróścielewski J., Zarzycki W, Influence ofmeniscus shape in the cross sectional plane on the knee contact mechanics, JOURNAL OF BIOMECHANICS 48(8), (2015) 1356-1363
 14. Łukasz Pyrzowski, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski, Jacek Chróścielewski, Three-point bending test of sandwich beams supporting the GFRP footbridge design process - validation analysis, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics Short Papers -, (2015) 441-442
 15. Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski, Bartosz Sobczyk, Agnieszka Sabik, First ply failure FEA of laminated shells undergoing large displacements ? 6 parameter shell theory approach, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics Short Papers -, (2015) 323-324
 16. Łuczkiewicz P., Daszkiewicz K., Chróścielewski J., Witkowski W., Winklewski P, The Influence of Articular Cartilage Thickness Reduction on Meniscus Biomechanics, PLOS ONE 12, (2016) 1-13
 17. Pyrzowski Ł., Sobczyk B., Witkowski W., Chróścielewski J., Three-point bending test of sandwich beams supporting the GFRP footbridge design process - validation, 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Taylor & Francis Group 1, (2016) 489-492
 18. Jacek Chróścielewski, Agnieszka Sabik, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski, PUCK'S CRITERION - NONLINEAR 6 PARAMETER SHELL THEORY APPROACH, SOLMECH 2016 -, (2016) -
 19. Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski, Geometrically nonlinear FEM analysis of FGM shells based on neutral physical surface approach in 6-parameter shell theory, COMPOSITES PART B-ENGINEERING 107, (2016) 203-213
 20. Krzysztof Wilde, Kazimierz Jamroz, Dawid Bruski, Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski, Badania numeryczne zderzenia autobusu w układzie bariera i kratownicowa konstrukcja wsporcza, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 63, (2016) 455-467
 21. Stanisław Burzyński, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski, ELASTOPLASTIC ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED SHELLS IN NONLINEAR 6 PARAMETER SHELL THEORY, SOLMECH2016 -, (2016) -
 22. Mikołaj Miśkiewicz, Karol Daszkiewicz, Tomasz Ferenc, Wojciech Witkowski, Jacek Chróścielewski, Experimental tests and numerical simulations of full scale composite sandwich segment of a foot- and cycle- bridge, 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), 2016, Taylor & Francis Group,. -, (2016) 401
 23. Jacek Chróścielewski, Agnieszka Sabik, Bartosz Sobczyk, Wojciech Witkowski, Nonlinear FEM 2D failure onset prediction of composite shells based on 6-parameter shell theory, THIN-WALLED STRUCTURES 105, (2016) 207-219
 24. Karol Skwira, Tytuł pracy w języku polskim: Modelowanie gruntu w analizie numerycznej zderzeń pojazdów z barierami, WILiS PG -, (2016) -
 25. Jamroz Kazimierz, Burzyński Stanisław, Witkowski Wojciech, Wilde Krzysztof, Bagiński Grzegorz, Numerical methods for the assessment of bridge safety barriers, W: 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), 2016, Taylor & Francis Group -, (2016) 231-234
 26. Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Magdalena Rucka, Bartosz Sobczyk?, Krzysztof Wilde, Modal properties identification of a novel sandwich footbridge ? Comparison of measured dynamic response and FEA, Composites Part B 151, (2018) 245-255
 27. B. Sobczyk, Estimation of Failure Initiation in Laminated Composites by means of Nonlinear Six-Field Shell Theory and FEM, Wydawnictwo PG 170, (2018) 1-105
 28. Stanisław Burzyński?, Jacek Chróścielewski, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski, Elastoplastic nonlinear FEM analysis of FGM shells of Cosserat type, Composites Part B 154, (2018) 478-491
 29. Piotr Luczkiewicz, Karol Daszkiewicz, Wojciech Witkowski, Jacek Chrościelewski2, Tomasz Ferenc, Boguslaw Baczkowsk, The influence of a change in the meniscus cross-sectional shape on the medio-lateral translation of the knee joint and meniscal extrusion, PLOS ONE 13(2), (2018) 1-20
 30. Pachocki Ł., Wilde K, Numerical simulation of the influence of the selected factors on the performance of a concrete road barrier H2/W5/B, MATEC Web of Conferences 231, (2018) 1-9
 31. Bruski D., Witkowski W., Numerical studies on the influence of selected construction features and road conditions on the performance of road cable barriers,, MATEC Web of Conferences 231, (2018) 1-8
 32. Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł, Finite element method simulations of various cases of crash tests with N2/W4/A steel road barrier, MATEC Web of Conferences 231, (2018) 1-9
 33. Budzyński M., Bruski D., Assessing vehicle restraint systems on horizontal curves, MATEC Web of Conferences 231, (2018) 1-8
 34. Wilde K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Witkowski W.:, Symulacje numeryczne jako wsparcie badania właściwości barier ochronnych, Magazyn Autostrady 6, (2018) 24-30
 35. Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Wilde K., Witkowski W., The influence of position of the post or its absence on the performance of the cable barrier system, MATEC Web of Conferences 219, (2018) 1-8
 36. Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Wilde K., Witkowski W., On the influence of the acceleration recording time on the calculation of impact severity indexes, MATEC Web of Conferences 219, (2018) 1-8
 37. Budzyński M., Wilde K., Jamroz K., Chróścielewski J., Witkowski W., Burzyński S., Bruski D., Jeliński Ł., Studying road restraint systems to develop new guidelines, Transport Research Arena (TRA) Vienna 2018 -, (2018) -
 38. Miśkiewicz M., Bruski D., Grębowski K., Chróścielewski J., Wilde K., Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury explicite, Mosty Hybrydowe, Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne -, (2018) -
 39. Wilde K., Bruski D., Burzyński S., Chróścielewski J., Pachocki Ł., Witkowski W., Symulacje numeryczne testów zderzeniowych barier ochronnych,, Magazyn Mosty 6, (2018) 58-64
 40. A. Tilsen, Dynamiczne analizy numeryczne słupka drogowej bariery linowej, praca dyplomowa inżynierska, WILiS, PG -, (2018) -
 41. Kukawka K., Wybrane aspekty modelowania numerycznego testu zderzeniowego, paraca dyplomowa inzynierska, WILiS, PG -, (2018) -
 42. D. Bruski, S. Burzyński, J. Chróścielewski, Ł. Pachocki, W. Witkowski, On the validation of the LS-DYNA Geo Metro numerical model,, MATEC Web of Conferences 262, 2019 -, (2019) -
 43. M. Budzynski, K. Wilde, K. Jamroz, J. Chroscielewski, W. Witkowski, S. Burzynski, D. Bruski, Ł. Jelinski, Ł. Pachocki, The effects of vehicle restraint systems on road safety, MATEC Web of Conferences 262, MATEC Web of Conferences 262, 2019 -, (2019) -
 44. K. Wilde, D. Bruski, S. Burzyński, J. Chróścielewski, Ł. Pachocki, W. Witkowski, LS-DYNA simulations of the impacts of a 38-ton Heavy Goods Vehicle into a road cable barrier, 12th European LS-DYNA Conference, 2019 -, (2019) -
 45. D. Bruski, S. Burzyński, J. Chróścielewski, K. Jamroz, Ł. Pachocki, W. Witkowski, K. Wilde, Experimental and numerical analysis of the modified TB32 crash tests of the cable barrier system, Engineering Failure Analysis 104, (2019) 227-246
 46. K. Wilde, D. Bruski, M. Budzyński, S. Burzyński, J. Chróścielewski, K. Jamroz, Ł. Pachocki, W. Witkowski, Numerical Analysis of TB32 Crash Tests for 4-cable Guardrail Barrier System Installed on the Horizontal Convex Curves of Road, International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation -, (2019) -
 47. M. Budzyński, K. Wilde, K. Jamroz, J. Chróścielewski, W. Witkowski, S. Burzyński, D. Bruski, Ł. Jeliński, Ł. Pachocki, Badania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi - cz. I, Mosty 3-4, (2019) -
 48. M. Budzyński, K. Wilde, K. Jamroz, J. Chróścielewski, W. Witkowski, S. Burzyński, Dawid Bruski, Ł. Jeliński, Ł. Pachocki, Badania systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi - cz. II,, Mosty 6, (2019) -
 49. Wolny R., Analiza wpływu rodzaju zakotwienia bariery mostowej na uszkodzenia obiektu przy uderzeniu pojazdu, w programie LS-DYNA, Politechnika Gdańska, WILIS -, (2019) -
 50. M. Miśkiewicz, D. Bruski, J. Chróścielewski, K. Wilde, Safety assessment of a concrete viaduct damaged by vehicle impact and an evaluation of the repair, Engineering Failure Analysis 106, (2019) 1-15
 51. M. Miśkiewicz, D. Bruski, K. Grębowski, J. Chróścielewski, K. Wilde, Zaawansowane symulacje numeryczne MES dynamiki mostów z wykorzystaniem procedury explicite, Mosty 1, (2019) 38-41
 52. M. Miśkiewicz, D. Bruski, J. Chróścielewski, K. Wilde, mprovement of the load capacity of the road overpass as a result of repairs after breakage caused by vehicle impact, MATEC Web of Conferences 284 -, (2019) -
 53. Ł. Pyrzowski, B. Sobczyk, W. Witkowski, Bending response of laminated sandwich beams with foam core - experimental tests and numerical analyses, MECHCOMP 2019 5th International Conference on Mechanics of Composites, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal 1-4 July 2019 -, (2019) -
 54. J. Chróścielewski, M. Miśkiewicz, B. Sobczyk, K. Wilde, Hi-tech sandwich footbridge made of composites materials under traffic , MECHCOMP 2019 5th International Conference on Mechanics of Composites, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal 1-4 July 2019 -, (2019) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.