Modelowanie przepływów turbulentnych z fazą rozproszoną

Identyfikator grantu: PT01174

Kierownik projektu: Michał Rajek

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-06-05

Streszczenie projektu

Celem projektu jest pogłębienie zrozumienia zjawiska transportu turbulentnego kropel chmurowych przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno grawitacji, jak i oddziaływań turbulencja-krople. Zjawiska te mają istotny wpływ na szybkość wzrostu kropel chmurowych, a tym samym na czas formowania się deszczu. Typowy rozmiar skal przestrzennych turbulencji atmosferycznej zmienia się w zakresie od jednego milimetra do nawet kilkuset kilometrów, a liczba Reynoldsa oparta na mikroskali Taylora osiąga wartości rzędu 10000. Dostępne metody obliczeniowe pozwalają na rozwiązywanie równań ruchu cząstek w przepływach o liczbie Reynoldsa nie przekraczającej 500. Istotnym elementem realizowanego projektu jest określenie możliwości zastosowania metody dużych wirów (z ang. Large Eddy Simulations, LES) w badaniach dynamiki kropel chmurowych w turbulencji atmosferycznej. Metoda ta pozwala na znaczne zredukowanie kosztu obliczeniowe, a tym samym symulowanie przepływów turbulentnych bardziej zbliżonych do rzeczywistych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.