Wielosegmentowy model narciarza do analizy kinetycznej

Identyfikator grantu: PT01170

Kierownik projektu: Piotr Aschenbrenner

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Wydział Kultury Fizycznej

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-05-28

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie wielosegmentowego modelu narciarza ze sprzętem narciarskim.
Wyznaczone zostaną wielkości inercyjne poszczególnych członów i parametry mechaniczne takie jak współczynnik tłumienia, sztywności, momenty oporu w poszczególnych stawach.
Oczekuje się, że rezultaty projektu będą miały istotny wpływ na przyszłość bezpieczeństwa narciarzy i zawodników na stokach.
Hipotezy:
Model wielosegmentowy ciała człowieka może dokładnie przewidywać trajektorie i prędkości ruchu poszczególnych segmentów ciała
Model wielosegmentowy ciała człowieka może dokładnie przewidywać siły działające na poszczególne segmenty ciała podczas upadku
Im większy moment bezwładności ciała tym większe występują momenty sił zewnętrznych podczas upadku.

Pytania badawcze:
W jaki sposób dokładność modelu wielosegmentowego ciała człowieka w przewidywaniu ruchu ciała człowieka zależy od liczby segmentów użytych w modelu?
Jakie są parametry kinetyczne i inercyjne poszczególnych stawów człowieka?
Jaka jest dokładność odwzorowania ruchu w modelu względem rzeczywistych ruchów poszczególnych członów ciała człowieka


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.