Symulacje numeryczne propagacji fal sprężystych w elementach wyprodukowanych w technologii drukowania przestrzennego ukierunkowane na wykrywanie i obrazowanie uszkodzeń

Identyfikator grantu: PT01156

Kierownik projektu: Erwin Wojtczak

Realizatorzy:

  • Magdalena Rucka
  • Angela Andrzejewska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-04-05

Streszczenie projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie i analiza wyników symulacji numerycznych propagacji fal sprężystych w elementach wykonanych w technologii drukowania przestrzennego. Obliczenia są ukierunkowane na analizę możliwości wykrywania i obrazowania uszkodzeń w elementach drukowanych o zróżnicowanej geometrii (kostki, płytki). Zaplanowane symulacje umożliwią określenie wpływu geometrii badanego elementu, wielkości i rodzaju uszkodzenia, parametrów wzbudzenia (charakteru sygnału, częstotliwości) i lokalizacji czujników na efektywność opracowywanej metody diagnostycznej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.