Obliczenia CFD drgającej łopaty turbiny

Identyfikator grantu: PT01150

Kierownik projektu: Filip Wasilczuk

Realizatorzy:

  • Szymon Ustarbowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-26

Streszczenie projektu

W nowoczesnych turbinach wiatrowych duża długość łopaty sprawia, że poddaje się ona znacznym odkształceniom pod wpływem zmiennych warunków. Charakter odkształceń łopaty jest kluczowy podczas ich projektowania. W ramach projektu przeprowadzone będą niestacjonarne obliczenia RANS dla pojedynczej łopaty z zadanym wymuszeniem. Wymuszenie otrzymuje się z obliczeń aeroelastycznych modelem niższego rzędu. Badane będzie tłumienie aerodynamiczne oraz inne charakterystyki łopaty w zależności od różnych zadawanych postaci drgań.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.