Poprawa jakości algorytmów do odszumiania wideo za pomocą inicjalizacji modelu wagami wytrenowanymi dla innych zadań

Identyfikator grantu: PT01146

Kierownik projektu: Piotr Kopa Ostrowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-21

Streszczenie projektu

Projekt związany jest z zaprojektowaniem, implementacją oraz testami metod umożliwiających poprawę działania algorytmów służących do odszumiania wideo.

Planowane metody związane są z treningiem sieci neuronowych wymagających dużych zasobów w postaci kart graficznych zarówno do treningu modeli jak i testów.

Dla algorytmów odszumiania zbadany zostanie wpływ inicjalizacji modelu wagami wytrenowanymi na innym zadaniu – predykcji pośredniej/następnej klatki wideo.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.