Obliczenia ryzyka zarysowania młodego betonu konstrukcji tunelu od ciepła hydratacji

Identyfikator grantu: PT01145

Kierownik projektu: Jerzy Bobiński

Realizatorzy:

  • Oskar Chmara

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-21

Streszczenie projektu

Wykonawstwo masywnych elementów betonowych jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym ze względu na ich duże wymiary oraz powstające w procesie
wiązania i twardnienia betonu duże ilości ciepła (hydratacja) oraz odkształcenia skurczowe. Nieuwzględnianie zwłaszcza tego drugiego aspektu może prowadzić do powstawania rys, a w skrajnym przypadku do zniszczenia konstrukcji. Z powyższych powodów stosuje się w praktyce szereg rozwiązań niwelujących to zagrożenie jak: dzielenie elementów na sekcje betonowania, projektowanie mieszanek betonowych dedykowanych do elementów masywnych, a w sytuacjach szczególnych - zewnętrzne i wewnętrzne chłodzenie konstrukcji. Celem grantu badawczego jest zastosowanie Metody Elementów Skończonych (program Abaqus) do symulacji numerycznych zjawisk niemechanicznych zachodzących w dojrzewającym betonie z ich wpływem na ryzyko zarysowania elementów betonowych. Wyniki otrzymane w wyniku realizacji projektu zostaną wykorzystane do przygotowania pracy magisterskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.