Projekt programu opartego na rozwiązaniach AI, którego zadaniem jest odpowiadanie na pytania na temat wybranych tekstów

Identyfikator grantu: PT01141

Kierownik projektu: Aleksandra Podwójcik

Politechnika Gdańska, CI TASK

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-13

Streszczenie projektu

Celem projektu jest stworzenie i testowanie programu, który umożliwia zadawanie pytań dotyczących wybranych dokumentów. Rozwiązanie to opiera swoje działanie na modelach LLM (ang. Large Language Model). Do obsługi programu nie jest potrzebne połączenie z internetem. Rozwiązanie to w teorii powinno zapewniać ochronę przed wyciekiem prywatnych danych. W ramach grantu będą wykorzystywane karty GPU w celu optymalizacji pracy programu lub do realizacji wszystkich działań związanych z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.