Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe IV

Identyfikator grantu: PT01140

Kierownik projektu: Maciej Bobrowski

Realizatorzy:

  • Justice Inkoom

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-11

Streszczenie projektu

W projekcie zostanie wykonana próba obliczeń CASSCF dla melekuły FeO tak aby sprawdzić, jak redukcja ilości orbitali CAS wpływa na jakość wyników obliczeń podstawowych właściwości fizycznych molekuły FeO. Następnie ta minimalna liczba orbitali zostanie wykorzystana dla molekuł Fe2O3 w celu badania jej właściwości na tym poziomie obliczeń. Fe2O3 posiada kilka izomerów, których stabilność zależy od całkowitego spinu. Przeprowadzone zostaną też obliczenia dla anionów Fe2O3 gdyż kluczowa jest informacja o właściwościach redox. Na końcu zostanie wykonane porównanie wyników z wynikami uzyskanymi metodami DFT i MP2.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.