Struktura i potencjały redoks małych układów (Fe2O3)n , n=1,2,3,4. Obliczenia kwantowe III

Identyfikator grantu: PT01139

Kierownik projektu: Maciej Bobrowski

Realizatorzy:

  • Hope Dzamesi
  • Michael Frimpong

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-11

Streszczenie projektu

W projekcie zostaną wykonane obliczenia metodami DFT, HF i MP2 układów konfiguracji nienaprzemiennych tlenków żelaza i ich anionów. Na początku zostaną zbudowane prawdopodobne geometrie, które następnie zostaną zoptymalizowane oraz zostaną policzone ich energie w zależności od narzuconego spinu. Następnie dla tak znalezionych struktur nienaprzemiennych zostaną policzone właściwości redoks, w tym stany anionów (po redukcji jednoelektronowej). Zostaną też porównane te wyniki z wynikami dla układów naprzemiennych. Porównane zostaną wyniki uzyskiwane różnymi metodami w celu znalezienia skutecznych narzędzi do modelowania tego typu układów i przeniesienia tych metod na większe układy. Zostanie też zbadana struktura elektronowa, tj. diagramy orbitali molekularnych dla stanów najbardziej trwałych.
Planowana jest publikacja z tych obliczeń.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.