Modelowanie pękania materiałów oraz symulacje kolizji konstrukcji statków

Identyfikator grantu: PT01137

Kierownik projektu: Alicja Bera

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-11

Streszczenie projektu

Projekt w swoim zakresie obejmuje wykonywanie obliczeń numerycznych MES próbek materiałowych z karbami oraz przeprowadzanie symulacji kolizji statku. W ramach projektu wykonywane będą analizy zarówno próbek materiałowych, próbek z karbami jak i całych konstrukcji statków / obiektów oceanotechnicznych. Zakres merytoryczny badań obejmuje sprawdzenie, w jaki sposób dobór materiału może wpływać na zachowanie się konstrukcji w sytuacji wystąpienia różnorodnych obciążeń pochodzących od oddziaływań środowiskowych lub też wynikających z kolizji z różnymi obiektami np. struktura wieży wiatrowej. Bardzo istotne jest określenie kryteriów pękania umożliwiających racjonalną odporności konstrukcji na pękanie. Obliczenia numeryczne umożliwią weryfikację przyjętych wcześniej modeli obliczeń "tradycyjnych". Niezbędna jest również walidacja obliczeń numerycznych z eksperymentalnymi.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.