Stymulacja okienka okrągłego ucha człowieka za pomocą piezoelektrycznego aktywatora

Identyfikator grantu: PT01131

Kierownik projektu: Sylwester Tudruj

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Data otwarcia: 2024-03-06

Streszczenie projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie obliczeń numerycznych typu FSI dla nowego typu implantu słuchowego, którego zadaniem będzie przywrócenie utraconych bądź upośledzonych funkcji ucha środkowego. Przywrócenie słuchu ma zostać zapewnione poprzez stymulację membrany w okienku okrągłym za pomocą implantu wykorzystującego zjawisko piezoelektryczne. W tym celu przeprowadzone zostaną symulacje, podczas których przebadane zostaną wzajemne interakcje pomiędzy projektowanym implantem słuchowym, tkankami miękkimi okienka okrągłego, a płynem wypełniającym ucho wewnętrzne.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.