Metamateriały mechaniczne wytwarzane w technologii druku 3d

Identyfikator grantu: PT01129

Kierownik projektu: Magdalena Rucka

Realizatorzy:

  • Tomasz Ciborowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-01

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wykonanie obliczeń zachowania metamateriałów pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych. Badania będą ukierunkowane na zaprojektowanie i zbadanie różnych typów geometrii struktur formujących metamateriały mechaniczne wytwarzane w technologii druku 3d. Założony zakres prac będzie obejmował testy zginania, rozciągania, ściskania a także testy dynamiczne. Przed przystąpieniem do wykonywania próbek w technologii addytywnej, ich zachowanie statyczne i dynamiczne będzie symulowane numerycznie metodą elementów skończonych w środowisku Abaqus.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.