Modelowanie zjawisk transportu rumowiska

Identyfikator grantu: PT01123

Kierownik projektu: Zuzanna Cuban

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-02-22

Streszczenie projektu

Niniejsze badania mają na celu zweryfikowanie wpływu różnych rodzajów zatorów na morfologię rzeki. Obecnie rośnie zainteresowanie renaturalizacją cieków wodnych. Proces ten prowadzony jest poprzez m.in. nadanie rzekom "naturalnego" kształtu, tworzenie obszarów zalewowych lub konstrukcje kanałów obejścia przy budowlach hydrotechnicznych przegradzających bieg rzeki (np. elektrownie wodne). Kluczowym celem tych ostatnich jest ułatwienie migracji organizmom wodnym. Ich projektowanie opiera się na naśladowaniu naturalnego kształtu rzeki, w tym tworzeniu meandrów i zakrętów, co umożliwia zwierzętom odpoczynek i regenerację w trakcie przemieszczania się. Cieki projektowane przez człowieka, które imitują rzeki, podlegają naturalnym procesom, takim jak transport osadów czy tworzenie się zatorów lodowych. Nowym zagrożeniem dla reżimu hydraulicznego rzeki jest coraz częstsze formowanie się zatorów składających się z odpadów (np. plastikowych opakowań). W przypadku kanałów z meandrami trudno jest przewidzieć, w jaki sposób wystąpienie zatorów wpłynie na zmiany w morfologii rzeki. W planach badawczych znajduje się przeprowadzenie modelowania fizycznego oraz numerycznego w celu zbadania efektów wpływu różnych rodzajów zatorów na morfologię rzeki meandrującej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.